Catalogue INTEGRAPE v 1.1

V 1.1

pathway_familylocus_ID_V.Costlocus_ID_V1group_gene_namefull_name(s)symbolgene_name_synonym(s)validation_levelf(x)_associationref_f(x)_associationdoi_ref_f(x)_associationref_family_descriptdoi_ref_family_descriptphylogeny_constructedref_seq
Shikimate PathwayVitvi02g01749VIT_00s1217g00010DAHPSDAHP synthase; 3-deoxy-7-phosphoheptulonate synthase; Phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase; 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthaseDAHPS11LOC100251487
Shikimate PathwayVitvi02g01750VIT_00s0591g00020DAHPSDAHP synthase; 3-deoxy-7-phosphoheptulonate synthase; Phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase; 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthaseDAHPS21LOC104878464
Shikimate PathwayVitvi07g03049VIT_00s0391g00070DAHPSDAHP synthase; 3-deoxy-7-phosphoheptulonate synthase; Phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase; 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthaseDAHPS31LOC100258475
Shikimate PathwayVitvi18g00436VIT_18s0001g06250DAHPSDAHP synthase; 3-deoxy-7-phosphoheptulonate synthase; Phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase; 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthaseDAHPS41LOC100233115
Shikimate PathwayVitvi04g01492VIT_04s0023g03820DHQSDHQ synthase; 3-dehydroquinate synthaseDHQS11LOC100266137
Shikimate PathwayVitvi14g03073VIT_14s0108g00330DHQSDHQ synthase; 3-dehydroquinate synthaseDHQS21
Shikimate PathwayVitvi14g03074VIT_14s0108g00340DHQSDHQ synthase; 3-dehydroquinate synthaseDHQS31LOC100268107
Shikimate PathwayVitvi14g01919VIT_14s0108g00350DHQSDHQ synthase; 3-dehydroquinate synthaseDHQS41LOC100262957
Shikimate PathwayVitvi05g00364VIT_05s0020g02030SDHSKD (shikimic dehydrogenase); SDH (shikimate dehydrogenase); 3-dehydroquinate dehydratase + shikimate 5-dehydrogenaseSDH11LOC100242676
Shikimate PathwayVitvi14g00338VIT_14s0030g00650SDHSKD (shikimic dehydrogenase); SDH (shikimate dehydrogenase); 3-dehydroquinate dehydratase + shikimate 5-dehydrogenaseSDH21LOC100243536
Shikimate PathwayVitvi14g00339VIT_14s0030g00660SDHSKD (shikimic dehydrogenase); SDH (shikimate dehydrogenase); 3-dehydroquinate dehydratase + shikimate 5-dehydrogenaseSDH31LOC100248678
Shikimate PathwayVitvi14g00340VIT_14s0030g00670SDHSKD (shikimic dehydrogenase); SDH (shikimate dehydrogenase); 3-dehydroquinate dehydratase + shikimate 5-dehydrogenaseSDH41LOC100253776
Shikimate PathwayVitvi02g00738VIT_02s0012g01800SKshikimate kinaseSK11LOC100266016
Shikimate PathwayVitvi07g01835VIT_07s0031g01600SKshikimate kinaseSK21LOC100262762
Shikimate PathwayVitvi14g01497VIT_14s0068g01460SKshikimate kinaseSK31LOC100266919
Shikimate PathwayVitvi16g01508VIT_16s0039g01380SKshikimate kinaseSK41LOC100261362
Shikimate PathwayVitvi18g01517VIT_18s0001g01730; VIT_18s0001g01750SKshikimate kinaseSK51LOC100244261
Shikimate PathwayVitvi16g00178VIT_16s0039g02500SKuniprot says gluconokinaseSK61LOC100264923
Shikimate PathwayVitvi12g02551VIT_12s0142g00530EPSPS5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase (EPSPS); 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferaseEPSPS11
Shikimate PathwayVitvi15g01491VIT_15s0048g00360EPSPS5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase (EPSPS); 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferaseEPSPS21
Shikimate PathwayVitvi12g02550VIT_12s0142g00540EPSPS5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase (EPSPS); 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferaseEPSPS31
Shikimate PathwayVitvi15g01490VIT_15s0048g00350EPSPS5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase (EPSPS); 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferaseEPSPS41LOC100232912
Shikimate PathwayVitvi19g00116VIT_19s0014g01430EPSPS5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase (EPSPS); 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferaseEPSPS51LOC100262376
Shikimate PathwayVitvi06g00293VIT_06s0004g02960CSchorismate synthase; 5-O-(1-carboxyvinyl)-3-phosphoshikimate phosphate-lyase; 5-O-(1-carboxyvinyl)-3-phosphoshikimate phosphate-lyaseCS11LOC100245054
Shikimate PathwayVitvi12g02175VIT_12s0035g02290CSchorismate synthase; 5-O-(1-carboxyvinyl)-3-phosphoshikimate phosphate-lyase; 5-O-(1-carboxyvinyl)-3-phosphoshikimate phosphate-lyaseCS21LOC100257035
Shikimate PathwayVitvi13g00597VIT_13s0019g04190CSchorismate synthase; 5-O-(1-carboxyvinyl)-3-phosphoshikimate phosphate-lyase; 5-O-(1-carboxyvinyl)-3-phosphoshikimate phosphate-lyaseCS31LOC100241015
Shikimate PathwayVitvi01g01280VIT_01s0010g00480CMchorismate mutaseCM11LOC100263367
Shikimate PathwayVitvi04g00594VIT_04s0008g06570CMchorismate mutaseCM21LOC100261098
Shikimate PathwayVitvi14g02011VIT_14s0108g01330CMchorismate mutaseCM31LOC100266283
Shikimate PathwayVitvi07g01783VIT_07s0031g00980PAprephenate aminotransferasePA11LOC100245826
Shikimate PathwayVitvi18g00362VIT_18s0001g04860PAprephenate aminotransferasePA21LOC104882479
Shikimate PathwayVitvi06g00346VIT_06s0004g03430ADarogenate dehydrataseAD11LOC100245060
Shikimate PathwayVitvi06g01946VIT_06s0061g01300ADarogenate dehydrataseAD21LOC100267022
Shikimate PathwayVitvi10g00088VIT_10s0116g01670ADarogenate dehydrataseAD31LOC100245164
Shikimate PathwayVitvi12g00380VIT_12s0059g00750ADarogenate dehydrataseAD41LOC100265426
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi06g00256VIT_06s0004g02620PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL12Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100241575
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi08g01022VIT_08s0040g01710PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL22Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100241377
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi11g00116VIT_11s0016g01520PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL32Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100255939
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi11g01361VIT_11s0016g01660PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL42Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrap
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi13g00622VIT_13s0019g04460PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL52Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100233012
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g00054VIT_16s0039g01100PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL62Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100266593
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g01502VIT_16s0039g01110PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL72Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrap
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g01503VIT_16s0039g01120PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL82Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100256293
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g00055VIT_16s0039g01130PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL92Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100251137
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g00057VIT_16s0039g01170PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL102Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100245997
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g00060VIT_16s0039g01240PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL112Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100240904
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g00061VIT_16s0039g01280PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL122Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100263160
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g01507VIT_16s0039g01300PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL132Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100854997
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g00066VIT_16s0039g01360PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL142Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100252889
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi00g01367VIT_00s2508g00010PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL152Zhao et al. 202110.1080/14620316.2021.1879685ML 1000 bootstrapLOC100853659
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi11g00115VIT_11s0016g01510PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL161LOC100266224
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi11g00126VIT_11s0016g01640PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL171
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g00063VIT_16s0039g01320PALPAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase)PAL181LOC104881994
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi06g00803VIT_06s0004g08150C4HC4H (Cinnamate 4-Hydroxylase); trans-cinnamate 4-monooxygenase; cinnamic acid 4-hydroxylase; cytochrome P450 cinnamate 4-hydroxylaseC4H12LOC100253493
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi11g00924VIT_11s0065g00350C4HC4H (Cinnamate 4-Hydroxylase); trans-cinnamate 4-monooxygenase; cinnamic acid 4-hydroxylase; cytochrome P450 cinnamate 4-hydroxylaseC4H21LOC100267215
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi11g01045VIT_11s0078g00290C4HC4H (Cinnamate 4-Hydroxylase); trans-cinnamate 4-monooxygenase; cinnamic acid 4-hydroxylase; cytochrome P450 cinnamate 4-hydroxylaseC4H31LOC100251539
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi01g01561VIT_01s0010g027404CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL11LOC100266547
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi01g01661VIT_01s0010g037204CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL21LOC100264367
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi02g00338VIT_02s0025g036604CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL31LOC100253117
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi02g00938VIT_02s0109g002504CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL41LOC100261471
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi04g00220VIT_04s0008g025504CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL51LOC100250872
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi06g01318VIT_06s0061g004504CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL61LOC104879714
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi08g01625VIT_08s0007g050504CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL71LOC104880182
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi11g01257VIT_11s0052g010904CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL82LOC100254698
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi11g01258VIT_11s0052g011104CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL91LOC100265063
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi14g01588VIT_14s0171g002904CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL101LOC100247354
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi14g01589VIT_14s0171g003004CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL111LOC100242222
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g00139VIT_16s0039g020404CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL121LOC100245991
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi16g01036VIT_16s0050g003904CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL131LOC100256632
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi17g00148VIT_17s0000g017904CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL141LOC100268159
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi18g00124VIT_18s0001g002804CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL151LOC100265969
Phenylpropanoid Pathway (Early)Vitvi18g00126VIT_18s0001g002904CL4CL (4-Coumarate:CoA Ligase)4CL161LOC100243654
Stilbene PathwayVitvi10g01595VIT_10s0042g00840; VIT_10s0042g00850; VIT_10s0042g00860STSstilbene synthaseSTS13Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi10g01596VIT_10s0042g00870STSstilbene synthaseSTS23Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi10g01392VIT_10s0042g00890; VIT_10s0042g00880STSstilbene synthaseSTS33Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100249387
Stilbene PathwayVitvi10g01598VIT_10s0042g00910STSstilbene synthaseSTS43Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100244220
Stilbene PathwayVitvi10g01391VIT_10s0042g00920STSstilbene synthaseSTS53Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100266562
Stilbene PathwayVitvi10g01599VIT_10s0042g00930STSstilbene synthaseSTS63Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100240862
Stilbene PathwayVitvi16g01485VIT_16s0100g00750STSstilbene synthaseSTS73Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100262321
Stilbene PathwayVitvi16g01456VIT_16s0100g00760STSstilbene synthaseSTS83Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC104882150
Stilbene PathwayVitvi16g01486VIT_16s0100g00770STSstilbene synthaseSTS93Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100245181
Stilbene PathwayVitvi16g01457VIT_16s0100g00780STSstilbene synthaseSTS103Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100250301
Stilbene PathwayVitvi16g01452STSstilbene synthaseSTS113Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g00988VIT_16s0100g00800STSstilbene synthaseSTS123Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC104877430
Stilbene PathwayVitvi16g01458VIT_16s0100g00810STSstilbene synthaseSTS133Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100255481
Stilbene PathwayVitvi16g01453STSstilbene synthaseSTS143Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g00991VIT_16s0100g00830STSstilbene synthaseSTS153Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g01459VIT_16s0100g00840STSstilbene synthaseSTS163Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100264173
Stilbene PathwayVitvi16g01460VIT_16s0100g00850STSstilbene synthaseSTS173Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100853745
Stilbene PathwayVitvi16g01461VIT_16s0100g00860STSstilbene synthaseSTS183Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g01462VIT_16s0100g00880STSstilbene synthaseSTS193Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100853708
Stilbene PathwayVitvi16g01463VIT_16s0100g00900STSstilbene synthaseSTS203Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100853675
Stilbene PathwayVitvi16g01464VIT_16s0100g00910STSstilbene synthaseSTS213Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100264844
Stilbene PathwayVitvi16g01465VIT_16s0100g00920STSstilbene synthaseSTS223Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100853526
Stilbene PathwayVitvi16g01466VIT_16s0100g00930STSstilbene synthaseSTS233Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100853590
Stilbene PathwayVitvi16g01467VIT_16s0100g00940STSstilbene synthaseSTS243Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g00993VIT_16s0100g00950; VIT_16s0100g00960STSstilbene synthaseSTS253Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100855299
Stilbene PathwayVitvi16g01468VIT_16s0100g00990STSstilbene synthaseSTS273Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100259169
Stilbene PathwayVitvi16g01469VIT_16s0100g01000STSstilbene synthaseSTS283Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100254045
Stilbene PathwayVitvi16g01470VIT_16s0100g01010STSstilbene synthaseSTS293MYB14 and MYB15 promoter activated expressionHöll et al. 201310.1105/tpc.113.117127Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100853406
Stilbene PathwayVitvi16g01471VIT_16s0100g01020STSstilbene synthaseSTS303Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100259991
Stilbene PathwayVitvi16g01472VIT_16s0100g01030STSstilbene synthaseSTS313Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100217471
Stilbene PathwayVitvi16g00995VIT_16s0100g01040STSstilbene synthaseSTS323Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100242903
Stilbene PathwayVitvi16g01473VIT_16s0100g01060STSstilbene synthaseSTS333pseudogeneVannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g01454STSstilbene synthaseSTS343pseudogeneVannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g01474VIT_16s0100g01070STSstilbene synthaseSTS353Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100253166
Stilbene PathwayVitvi16g01475VIT_16s0100g01100STSstilbene synthaseSTS363Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100263437
Stilbene PathwayVitvi16g00997VIT_16s0100g01110STSstilbene synthaseSTS373Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100258294
Stilbene PathwayVitvi16g01476VIT_16s0100g01110STSstilbene synthaseSTS383Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100241164
Stilbene PathwayVitvi16g01477VIT_16s0100g01120STSstilbene synthaseSTS393Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100246283
Stilbene PathwayVitvi16g01455VIT_16s0100g01130STSstilbene synthaseSTS403pseudogeneVannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g01478VIT_16s0100g01130STSstilbene synthaseSTS413MYB14 and MYB15 promoter activated expressionHöll et al. 201310.1105/tpc.113.117127Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC104877274
Stilbene PathwayVitvi16g01479VIT_16s0100g01140STSstilbene synthaseSTS423Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100261661
Stilbene PathwayVitvi16g01480VIT_16s0100g01150STSstilbene synthaseSTS433Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100266849
Stilbene PathwayVitvi16g00998STSstilbene synthaseSTS443pseudogeneVannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel)
Stilbene PathwayVitvi16g01481VIT_16s0100g01160STSstilbene synthaseSTS453Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100852886
Stilbene PathwayVitvi16g01482VIT_16s0100g01170STSstilbene synthaseSTS463Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100249839
Stilbene PathwayVitvi16g01483VIT_16s0100g01190STSstilbene synthaseSTS473Vannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100256566
Stilbene PathwayVitvi16g01484VIT_16s0100g01200STSstilbene synthaseSTS486biosynthesis of resveratrol in Vitis vinifera leavesSantos-Rosa et al. 200810.1007/s00299-008-0531-zVannozzi et al., 2012; Parage et al., 2012doi.org/10.1186/1471-2229-12-130; 10.1104/pp.112.202705neighbour-joining; maximum likelihood (fitmodel) LOC100242994
Stilbene PathwayVitvi12g02241VIT_12s0028g01880ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT16biosynthesis of pterostilbene from resveratrol in Nicotiana benthamianaSchmidlin et al., 2008doi.org/10.1104/pp.108.126003in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100233030
Stilbene PathwayVitvi12g02245VIT_12s0028g01940ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT22in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100247273
Stilbene PathwayVitvi12g02269VIT_12s0028g02710ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT32in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100854823
Stilbene PathwayVitvi12g02273VIT_12s0028g02760ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT42in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100260877
Stilbene PathwayVitvi12g00243VIT_12s0028g02810ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT52in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100248917
Stilbene PathwayVitvi12g02280VIT_12s0028g02830ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT62in house (maximum likelihood, Bayesian)
Stilbene PathwayVitvi12g02285VIT_12s0028g02880ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT72in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100247173
Stilbene PathwayVitvi12g02289VIT_12s0028g02920ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT82in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100263651
Stilbene PathwayVitvi12g02292VIT_12s0028g02950ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT92in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100257423
Stilbene PathwayVitvi12g02281VIT_12s0028g02840ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT102in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100254011
Stilbene PathwayVitvi12g02282VIT_12s0028g02850ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT112in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100259140
Stilbene PathwayVitvi12g02268VIT_12s0028g02700ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT122in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100250627
Stilbene PathwayVitvi12g02277VIT_12s0028g02800ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT132in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100243765
Stilbene PathwayVitvi12g02272VIT_12s0028g02740ROMTROMT (Resveratrol O-methyltranferase); Trans-resveratrol di-O-methyltransferase; resveratrol O-methyltranferaseROMT142in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100255808
Stilbene PathwayVitvi03g00557VIT_03s0180g00200RsGTRsGT (Resveratrol Glycosyltransferase)RsGT1GT9 Bönisch et al. 20146resveratrol/hydroxycinnamic acid glucosyltransferase in V. labruscaHall & Luca, 2007. Plant J.https://doi.org/10.1111%2Fj.1365-313X.2006.02987.xin house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100245274
Stilbene PathwayVitvi03g00568VIT_03s0180g00320RsGTRsGT (Resveratrol Glycosyltransferase)RsGT-like1GT10 Bönisch et al. 20142in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100247052
Stilbene PathwayVitvi03g00569VIT_03s0091g00040RsGTRsGT (Resveratrol Glycosyltransferase)RsGT-like2GT11 Bönisch et al. 20142in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100246123
Stilbene PathwayVitvi03g00566VIT_03s0180g00280RsGTRsGT (Resveratrol Glycosyltransferase)RsGT-like3GT18 Bönisch et al. 20142in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100252177
Stilbene PathwayVitvi18g02945VIT_18s0001g00850LaccaseLaccaseLaccase12in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100249471
Stilbene PathwayVitvi18g02906VIT_18s0122g00690LaccaseLaccaseLaccase22in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100251785
Stilbene PathwayVitvi18g02896VIT_18s0001g00310LaccaseLaccaseLaccase32in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100259287
Stilbene PathwayVitvi18g02902VIT_18s0122g01150LaccaseLaccaseLaccase42in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100250111
Stilbene PathwayVitvi18g02942VIT_18s0001g00730LaccaseLaccaseLaccase52in house (maximum likelihood, Bayesian)
Stilbene PathwayVitvi18g03024VIT_18s0075g00580LaccaseLaccaseLaccase62in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100855245
Stilbene PathwayVitvi18g03065VIT_18s0117g00550LaccaseLaccaseLaccase72in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100248240
Stilbene PathwayVitvi18g02940VIT_18s0001g00680LaccaseLaccaseLaccase82in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100254477
Stilbene PathwayVitvi07g00012VIT_07s0141g00890CYP450cytochrome p450CYP94A12in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100264774
Stilbene PathwayVitvi15g00834VIT_15s0048g01950CYP450cytochrome p450CYP87A32in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100259125
Stilbene PathwayVitvi02g00805VIT_02s0012g02340CYP450cytochrome p450CYP76C42in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100254114
Stilbene PathwayVitvi06g00629VIT_06s0004g06480CYP450cytochrome p450CYP71E2in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100262131
Lignin PathwayVitvi17g00078VIT_17s0000g00950HCTHydroxycinnamoyl-coenzyme A shikimate; shikimate O-hydroxycinnamoyltransferaseHCT11LOC100854389
Lignin PathwayVitvi04g00524VIT_04s0008g05890HCTHydroxycinnamoyl-coenzyme A shikimate; shikimate O-hydroxycinnamoyltransferaseHCT21LOC100256029
Lignin PathwayVitvi12g00710VIT_12s0057g00930HCTHydroxycinnamoyl-coenzyme A shikimate; shikimate O-hydroxycinnamoyltransferaseHCT31LOC100259728
Lignin PathwayVitvi11g00720VIT_11s0037g00440HCTHydroxycinnamoyl-coenzyme A shikimate; shikimate O-hydroxycinnamoyltransferaseHCT41LOC100250237
Lignin PathwayVitvi08g00940VIT_08s0040g00780C3’Hp-coumaroyl shikimate 3’-hydroxylaseC3’H1LOC100263633
Lignin PathwayVitvi03g00524VIT_03s0063g00140CCoAOMTCaffeoyl-CoA O-methyltransferaseCCoAOMT16Busam et al., 1997LOC100233087
Lignin PathwayVitvi01g01635VIT_01s0010g03460CCoAOMTCaffeoyl-CoA O-methyltransferaseCCoAOMT21LOC100245452
Lignin PathwayVitvi07g01723VIT_07s0031g00350CCoAOMTCaffeoyl-CoA O-methyltransferaseCCoAOMT42LOC100243978
Lignin PathwayVitvi11g00218VIT_11s0016g02610CCoAOMTCaffeoyl-CoA O-methyltransferaseCCoAOMT51LOC100262946
Lignin PathwayVitvi11g00217VIT_11s0016g02600CCoAOMTCaffeoyl-CoA O-methyltransferaseCCoAOMT61LOC100268094
Lignin PathwayVitvi12g00261VIT_12s0028g03110CCoAOMTCaffeoyl-CoA O-methyltransferaseCCoAOMT71LOC100266060
Lignin PathwayVitvi14g01264VIT_14s0083g00320CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR11LOC100241301
Lignin PathwayVitvi02g00717VIT_02s0012g01570CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR21LOC100253987
Lignin PathwayVitvi16g00095VIT_16s0039g01670CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR31LOC100257919
Lignin PathwayVitvi06g00699VIT_06s0004g07130CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR41LOC100253488
Lignin PathwayVitvi18g02476VIT_18s0122g00620CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR51LOC100242793
Lignin PathwayVitvi09g00993VIT_09s0070g00240CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR61LOC100251623
Lignin PathwayVitvi18g02477VIT_18s0122g00630CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR71LOC100247939
Lignin PathwayVitvi14g01757VIT_14s0066g01150CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR81LOC100262839
Lignin PathwayVitvi12g02158VIT_12s0035g02070CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR91LOC100245372
Lignin PathwayVitvi01g00282VIT_01s0011g03480CCRcinnamoyl-CoA reductaseCCR101LOC100257863
Lignin PathwayVitvi13g01298VIT_13s0067g00620CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD11LOC100257572
Lignin PathwayVitvi13g01200VIT_13s0047g00940CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD21LOC100855275
Lignin PathwayVitvi07g03130VIT_00s1389g00010CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD31LOC100247559
Lignin PathwayVitvi13g00946VIT_13s0101g00240CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD41
Lignin PathwayVitvi07g03085VIT_00s0615g00010CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD51LOC100855376
Lignin PathwayVitvi13g01209VIT_13s0047g00990CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD61LOC100267759
Lignin PathwayVitvi13g01184VIT_13s0047g00700CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD71LOC100265310
Lignin PathwayVitvi06g01644VIT_06s0004g02380CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD81LOC100255334
Lignin PathwayVitvi19g00396VIT_19s0014g04980CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD91LOC100255535
Lignin PathwayVitvi13g01302VIT_13s0067g00560CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD101
Lignin PathwayVitvi13g01189VIT_13s0047g00760CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD111
Lignin PathwayVitvi03g00954VIT_03s0110g00350CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD121LOC100265262
Lignin PathwayVitvi13g01294VIT_13s0067g00680CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD131
Lignin PathwayVitvi06g00233VIT_06s0004g02370CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD141LOC100250166
Lignin PathwayVitvi02g00283VIT_02s0025g03100CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD151LOC100244482
Lignin PathwayVitvi03g00561VIT_03s0180g00250CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD161LOC100262421
Lignin PathwayVitvi13g01660VIT_13s0064g00270CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD171LOC100267178
Lignin PathwayVitvi07g03084VIT_00s0615g00020CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD181LOC100855415
Lignin PathwayVitvi13g01300VIT_13s0067g00580CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD191
Lignin PathwayVitvi03g00950VIT_03s0110g00310CADCinnamyl Alcohol DehydrogenaseCAD201
Lignin PathwayVitvi04g01412VIT_04s0023g02900F5Hferulate-5-hydroxylaseF5H11LOC100267863
Lignin PathwayVitvi07g02686VIT_07s0031g01380F5Hferulate-5-hydroxylaseF5H21LOC100259314
Lignin PathwayVitvi03g00038VIT_03s0038g00500F5Hferulate-5-hydroxylaseF5H31LOC100250277
Lignin PathwayVitvi12g02389VIT_12s0059g01750COMTcaffeate O-methyltransferaseCOMT11LOC100256875
Lignin PathwayVitvi16g01334VIT_16s0098g00850COMTcaffeate O-methyltransferaseCOMT22LOC100854172
Lignin PathwayVitvi16g02061VIT_16s0098g00850COMTcaffeate O-methyltransferaseCOMT31LOC100232862
Lignin PathwayVitvi18g00263VIT_18s0001g02610COMTcaffeate O-methyltransferaseCOMT41LOC100242108
Lignin PathwayVitvi02g00263VIT_02s0025g02920COMTcaffeate O-methyltransferaseCOMT51LOC100232921
Lignin PathwayVitvi19g01400VIT_19s0135g00030COMTcaffeate O-methyltransferaseCOMT61LOC100265976
Lignin PathwayVitvi07g02553VIT_00s0346g00080SADSinapyl Alcohol DehydrogenaseSAD11LOC100855108
Lignin PathwayVitvi18g00033VIT_18s0122g00450SADSinapyl Alcohol DehydrogenaseSAD21LOC100261642
Lignin PathwayVitvi07g02556VIT_00s0346g00120SADSinapyl Alcohol DehydrogenaseSAD31LOC100264687
Lignin PathwayVitvi07g02554VIT_00s0346g00100SADSinapyl Alcohol DehydrogenaseSAD41LOC100260964
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi13g00225VIT_13s0067g03820CHIchalcone-flavonone isomeraseCHI11LOC100233078
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi14g01683VIT_14s0066g00400CHIchalcone-flavonone isomeraseCHI21LOC100243977
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi19g00009VIT_19s0014g00100CHIchalcone-flavonone isomeraseCHI31LOC100267517
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi07g00128VIT_07s0151g01060CHIchalcone-flavonone isomeraseCHI41LOC100257991
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi05g00018VIT_05s0077g02150CHRchalcone reductaseCHR11LOC100244762
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi11g01334VIT_11s0016g00980F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H11LOC100250788
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi04g01454VIT_04s0023g03370F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H21LOC100233079
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g01336VIT_16s0098g00860F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H31LOC100854106
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi11g01337VIT_11s0016g01030F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H41
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi18g01119VIT_18s0001g14310F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H51LOC100253950
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi11g01339VIT_11s0016g01050F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H61LOC100262821
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi02g00271VIT_02s0025g02970F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H71LOC100251364
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi02g01474VIT_02s0012g00410F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H81LOC100245473
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi02g00270VIT_02s0025g02960F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H91LOC100246227
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi18g02720VIT_18s0001g11520F3Hflavanone 3-hydroxylaseF3H101
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi17g00698VIT_17s0000g07200F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H12Bogs et al., 2006doi.org/10.1104/pp.105.073262LOC100232999
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi17g00700VIT_17s0000g07210F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H22Bogs et al., 2006doi.org/10.1104/pp.105.073262LOC100263810
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi09g00086VIT_09s0002g01090F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H32LOC100263428
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi02g00942VIT_02s0109g00310F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H42LOC100263035
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi00g01184VIT_00s1682g00020F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H52LOC100242139
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi11g00074VIT_11s0016g01020F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H62LOC100254375
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi02g01427VIT_00s0555g00020F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H72LOC100253887
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi05g01667VIT_05s0094g01190F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H82
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi07g01813VIT_07s0031g01370F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H92
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi03g01524VIT_03s0063g01690F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H102LOC104878800
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi18g02712VIT_18s0001g11430F3’HFlavonoid 3′ hydroxylaseF3’H112LOC100855129
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01882VIT_06s0009g02810F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H13Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100232896
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01884VIT_06s0009g02830F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H23Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100261319
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01885VIT_06s0009g02840F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H33Bogs et al., 2006doi.org/10.1104/pp.105.073262Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC104877273
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01888VIT_06s0009g02860F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H43Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100248071
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01183VIT_06s0009g02880F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H53Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100267840
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01192VIT_06s0009g02970F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H63Bogs et al., 2006doi.org/10.1104/pp.105.073262Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100852531
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01894VIT_06s0009g03000F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H73Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum Parsimony
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01895VIT_06s0009g03010F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H83Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum Parsimony
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01194VIT_06s0009g03040; VIT_06s0009g03050F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H93Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100266025
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01199VIT_06s0009g03110F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H103Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100251607
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi06g01206VIT_06s0009g03140F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H113Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100256733
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi08g01637VIT_08s0007g05160F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H123Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100247021
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g01818VIT_16s0022g01500F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H-like13Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100266899
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g01819VIT_16s0022g01510F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H-like23Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC104882127
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g01820VIT_16s0022g01540F3’5’HFlavonoid 3’5′ hydroxylaseF3’5’H-like33Falginella et al., 2010doi.org/10.1186/1471-2164-11-562Maximum ParsimonyLOC100242954
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi18g00687VIT_18s0001g09400CytoB5cytochrome p450CytoB53Bogs et al., 2006doi.org/10.1104/pp.105.073262LOC100242059
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi14g01448VIT_14s0068g00920CHSchalcone synthaseCHS13Goto-Yamamoto et al., 2002doi.org/10.1016/S0168-9452(02)00042-0LOC100232843
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi14g01449VIT_14s0068g00930CHSchalcone synthaseCHS23Goto-Yamamoto et al., 2002doi.org/10.1016/S0168-9452(02)00042-0LOC100263443
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi05g01044VIT_05s0136g00260CHSchalcone synthaseCHS33Goto-Yamamoto et al., 2002doi.org/10.1016/S0168-9452(02)00042-0LOC100258106
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi15g00610VIT_15s0021g02170PKSIIIpolyketide synthase type III APKSIIIA2proposed: hydroxyalkyl α-pyrone synthases required for pollen development and sporopollenin biosynthesisin house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100259793
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi03g00086VIT_03s0038g01460PKSIIIpolyketide synthase type III BPKSIIIB2proposed: hydroxyalkyl α-pyrone synthases required for pollen development and sporopollenin biosynthesisin house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100258906
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g02149VIT_00s1492g00010PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like12in house (maximum likelihood, Bayesian)
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g00749VIT_16s0022g01000PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like22in house (maximum likelihood, Bayesian)
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g00752VIT_16s0022g01020PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like32in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100854415
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g01450PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like42in house (maximum likelihood, Bayesian)
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g01451PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like52in house (maximum likelihood, Bayesian)
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g00761VIT_16s0022g01070PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like62in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100267962
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g00764PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like72in house (maximum likelihood, Bayesian)
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g00770VIT_16s0022g01140; VIT_16s0022g01130PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like82in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100248612
Flavonoid Pathway (Early)Vitvi16g00772VIT_16s0022g01190PKSIIIpolyketide synthase type IIIPKSIII-like92in house (maximum likelihood, Bayesian)LOC100261156
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi18g02541VIT_18s0001g03470FLSflavonol synthaseFLS14Fujita et al., 2006; Malacarne et al., 201510.1271/bbb.70.632; doi.org/10.1093/jxb/erv243LOC100232938
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi18g00307VIT_18s0001g03510FLSflavonol synthaseFLS23Fujita et al., 200610.1271/bbb.70.632LOC100249002
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi18g02538VIT_18s0001g03430FLSflavonol synthaseFLS33Fujita et al., 200610.1271/bbb.70.632LOC104882470
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi02g01473VIT_02s0012g00400FLSflavonol synthaseFLS43Fujita et al., 200610.1271/bbb.70.632LOC100260905
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi03g01805VIT_03s0017g00710FLSflavonol synthaseFLS53Fujita et al., 200610.1271/bbb.70.632
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi07g01696VIT_07s0031g00100FLSflavonol synthaseFLS61LOC100254388
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi10g00694VIT_10s0003g02450FLSflavonol synthaseFLS71LOC100247046
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi13g01119VIT_13s0047g00210FLSflavonol synthaseFLS81LOC100254096
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi15g00509VIT_15s0021g00950FLSflavonol synthaseFLS91LOC100266726
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi07g01413VIT_00s0218g00170RTrhamnosyltransferaseRhaT13Czemmel et al., 201710.3389/fpls.2017.01084LOC100852759
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi11g01287VIT_11s0052g01580Flavonol GTflavonol glucosyltransferaseFGT31Ono et al., 2010. Plant PhysLOC100258170
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi11g01290VIT_11s0052g01600Flavonol GTflavonol glucosyltransferaseFGT56UDP-glucuronic acid:flavonol-3-O-glucuronosyltransferase (GAT)Ono et al., 2010. Plant Phys10.1105/tpc.110.074625Ono et al., 2010. Plant PhysLOC100247914
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi11g01294VIT_11s0052g01630Flavonol GTflavonol glucosyltransferaseFGT66bifunctional UDP-glucose/UDP-galactose:flavonol-3-O-glucosyltransferase/galactosyltransferase.Ono et al., 2010. Plant Phys10.1105/tpc.110.074625Ono et al., 2010. Plant PhysLOC100244489
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi17g00460VIT_17s0000g04930Flavonol STflavonol sulphotransferaseST12Czemmel et al., 201710.3389/fpls.2017.01084LOC100267350
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi13g00864VIT_13s0106g00550Flavonol STflavonol sulphotransferaseST41LOC100246540
Flavonoid Pathway (Flavonols)Vitvi12g02448VIT_12s0134g00630QMT/ACTQuercetin 3-O-glucoside-600-O-malonyltransferase/Acetyl TransferaseQMT/ACT1LOC100263140
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi18g00988VIT_18s0001g12800DFRdihydroflavonol 4-reductaseDFR16Enzymatic characterisationXie et al. 2018, J. Agric. Food Chem.10.1021/acs.jafc.7b05766LOC100233141
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi13g01661VIT_13s0064g00290DFRdihydroflavonol 4-reductaseDFR21
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi03g01477VIT_03s0038g04220DFRdihydroflavonol 4-reductaseDFR31LOC100246964
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi15g01503VIT_15s0048g01000DFRdihydroflavonol 4-reductaseDFR41
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi15g01504VIT_15s0048g01010DFRdihydroflavonol 4-reductaseDFR51
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi02g00435VIT_02s0025g04720LDOXleucoanthocyanidin dioxygenaseLDOX12Light inducible LDOX promoterGollop et al., 2001, Plant Science10.1016/S0168-9452(01)00445-9LOC100233142
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi03g01815VIT_03s0017g00830LDOXleucoanthocyanidin dioxygenaseLDOX21LOC100246869
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi08g00656VIT_08s0105g00380LDOXleucoanthocyanidin dioxygenaseLDOX31LOC100264239
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi11g00561VIT_11s0118g00360LDOXleucoanthocyanidin dioxygenaseLDOX41LOC100242056
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi13g00055VIT_13s0067g01020LDOXleucoanthocyanidin dioxygenaseLDOX51LOC100245030
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi10g02185VIT_00s0361g00040ANRANR15Proanthocyanidin biosynthesisBogs et al., 200510.1104/pp.105.064238LOC100232981
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi01g00234VIT_01s0011g02960LARLAR16Proanthocyanidin biosynthesis; produces (+)-catechin from leucocyanidinBogs et al., 2005; Yu et al., 201910.1104/pp.105.064238; doi.org/10.1104/pp.19.00447LOC100232982
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi17g00371VIT_17s0000g04150LARLAR26Proanthocyanidin biosynthesis; produces (+)-catechin from leucocyanidinBogs et al., 2005; Yu et al., 201910.1104/pp.105.064238; doi.org/10.1104/pp.19.00447LOC100233112
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi03g01816VIT_03s0017g00870ATacetyl transferase3AT6Anthocyanin acyltransferase regulated by MYBARinaldo et al., 2015https://doi.org/10.1104/pp.15.01255LOC104878920
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi06g01417VIT_06s0061g01430FRTflavonoid 1-2 rhamnosyltransferaseFRT11LOC100244875
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi19g01328VIT_19s0093g00320GSTGST15partial rescue of tt19-1 mutant in ArabidopsisPérez-Díaz et al., 2016doi.org/10.3389/fpls.2016.01166LOC100232915
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi12g00080VIT_12s0028g00920GSTGST35PA transport (tt19 ortholog)Pérez-Díaz et al., 2016doi.org/10.3389/fpls.2016.01166LOC100233042
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi04g00880VIT_04s0079g00690GSTGST46involved in anthocyanin transport (vesicle-mediated)Gomez et al., 2011doi.org/10.1111/j.1365-313X.2011.04648.xLOC100232976
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi07g02188VIT_07s0104g01800GSTGSTF131LOC100242506
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi01g02265VIT_01s0010g03510AOMTAOMT16Anthocyanin methylation (regulated by MYBA1)Hugueney et al., 200910.1104/pp.109.140376LOC100233134
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi01g02263VIT_01s0010g03490AOMTAOMT26Anthocyanin methylation different to AOMT1 (not regulated by MYBA1 but expressed in berries)Fournier-Level et al., 2011doi.org/10.1186/1471-2229-11-179LOC100250567
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi01g02261VIT_01s0010g03470AOMTAOMT36proposed: Anthocyanin methylation (not expresssed in berries)Fournier-Level et al., 2011doi.org/10.1186/1471-2229-11-179LOC100250579
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi16g00156VIT_16s0039g02230UFGTUFGT16Glycosylation of anthocyaninsFord et al., 1998doi.org/10.1074/jbc.273.15.9224LOC100233099
Flavonoid Pathway (Proanthocyanins and Anthocyanins)Vitvi19g023535GT5GT6Formation of anthocyanin 3,5-diglucosides. Mutated in Vitis vinifera bit still expressed.Jánváry et al., 200910.1021/jf900146aLOC104877802
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi07g01990VIT_07s0031g03070IFRisoflavone reductaseIFR11LOC100245603
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi18g00979VIT_18s0001g12690IFRisoflavone reductaseIFR21LOC100264250
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi03g01484VIT_03s0038g04620IFRisoflavone reductaseIFR31LOC100243450
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi03g01489VIT_03s0038g04680IFRisoflavone reductaseIFR41LOC100255484
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi03g01488VIT_03s0038g04670IFRisoflavone reductaseIFR51LOC100260557
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi03g01492VIT_03s0038g04710IFRisoflavone reductaseIFR61LOC100267485
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi03g00310VIT_03s0038g04700IFRisoflavone reductaseIFR71LOC100245184
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi03g01490VIT_03s0038g04690IFRisoflavone reductaseIFR81LOC100250304
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi03g00707VIT_03s0088g00250IFRisoflavone reductaseIFR91LOC100260013
Flavonoid Pathway (Putative Isoflavones)Vitvi05g00456VIT_05s0020g03000HIDHydroxyisoflavanone dehydrataseHID11LOC100264785
Flavonoid Pathway (Anthocyanin Transport)Vitvi08g01478VIT_08s0007g03560ANMAnthocyanin membrane proteinANM12anthocyanin transport-related (membrane anchored?), induced by MYBA genesLOC100261446
Flavonoid Pathway (Anthocyanin Transport)Vitvi16g01915VIT_16s0050g00930AMAnthoMATEAM16involved in anthocyanin transport (vesicle-mediated)Gomez et al., 2011doi.org/10.1111/j.1365-313X.2011.04648.xLOC100268149
Flavonoid Pathway (Anthocyanin Transport)Vitvi16g01913VIT_16s0050g00910AMAnthoMATEAM26involved in anthocyanin transport (vesicle-mediated)Gomez et al., 2011doi.org/10.1111/j.1365-313X.2011.04648.xLOC100250967
Flavonoid Pathway (Anthocyanin Transport)Vitvi16g01911VIT_16s0050g00900AMAnthoMATEAM36involved in anthocyanin transport (vesicle-mediated)Gomez et al., 2011doi.org/10.1111/j.1365-313X.2011.04648.xLOC100256121
Flavonoid Pathway (Anthocyanin Transport)Vitvi16g01210VIT_16s0050g02480ABCCABC transporterABCC16transports anthocyanidin 3-O-GlucosidesFrancisco et al., 201310.1105/tpc.112.102152LOC100245097
MEP PathwayVitvi05g00372VIT_05s0020g02130DXSDXP SynthaseDXS16major QTL affecting monoterpene; substitution K284N responsible for Muscat flavourBattilana et al., 2008, 201110.1007/s00122-008-0927-8; 10.1093/jxb/err231Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100249323
MEP PathwayVitvi11g01303VIT_11s0052g01730DXSDXP SynthaseDXS2DXS2a (Battilana et al., 2008)2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100247834
MEP PathwayVitvi04g00438VIT_04s0008g04970DXSDXP SynthaseDXS3DXS2b (Battilana et al., 2008)2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100252520
MEP PathwayVitvi11g01307VIT_11s0052g01780DXSDXP SynthaseDXS4DXS2c (Battilana et al., 2008)2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100244405
MEP PathwayVitvi07g01408VIT_00s0218g00110DXSDXP SynthaseDXS5DXS2d (Battilana et al., 2008)2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100268079
MEP PathwayVitvi11g01267VIT_11s0052g01240DXSDXP SynthaseDXS6DXS3 (Battilana et al., 2008)2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100263394
MEP PathwayVitvi17g00816VIT_17s0000g08390DXRDXP ReductoisomeraseDXR2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100248516
MEP PathwayVitvi12g02141VIT_12s0035g01950CMSCDP-ME SynthaseMCT2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100247263
MEP PathwayVitvi06g01125VIT_06s0009g02320CMKCDP-ME KinaseCMK2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100261596
MEP PathwayVitvi02g00034VIT_02s0025g00380; VIT_02s0025g00370MCSMEcPP SynthaseMCS2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100250076
MEP PathwayVitvi06g00286VIT_06s0004g02900HDSHMB-PP SynthaseHDS2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100257071
MEP PathwayVitvi03g00374VIT_03s0063g02030HDRHMB-PP ReductaseHDR2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100267479
MEP PathwayVitvi04g01175VIT_04s0023g00600IDIIPP:DMAPP isomeraseIDI2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100241072
MVA PathwayVitvi10g02269VIT_00s0531g00050AACTAcetoacetyl-CoA ThiolaseAACT12Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100855181
MVA PathwayVitvi12g02504VIT_12s0057g01200AACTAcetoacetyl-CoA ThiolaseAACT22Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100240809
MVA PathwayVitvi02g00420VIT_02s0025g04580HMGSHMG-CoA SynthaseHMGS2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100244379
MVA PathwayVitvi18g00043VIT_18s0122g00610HMGRHMG-CoA reductaseHMGR12Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100265082
MVA PathwayVitvi04g01740VIT_04s0044g01740HMGRHMG-CoA reductaseHMGR22Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100243051
MVA PathwayVitvi03g00262VIT_03s0038g04100HMGRHMG-CoA reductaseHMGR32Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100245191
MVA PathwayVitvi14g00258VIT_14s0128g00330MVKMevalonic Acid KinaseMVK2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100251148
MVA PathwayVitvi02g00831VIT_02s0012g02530PMKPhosphomevalonate KinasePMK2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100242124
MVA PathwayVitvi13g00887VIT_13s0106g00790MDCmevalonate diphosphate decarboxylaseMDC2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100251686
MVA PathwayVitvi19g00729VIT_19s0015g01010FPSfarnesyl diphosphate synthaseFPS2Leng et al., 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100232975
Terpene PathwayVitvi18g02441VIT_18s0001g04050TPSterpene synthaseTPS016Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100260210
Terpene PathwayVitvi18g02442VIT_18s0001g04080TPSterpene synthaseTPS026Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02443VIT_18s0001g04110; VIT_18s0001g04090TPSterpene synthaseTPS036Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02298VIT_18s0001g04120TPSterpene synthaseTPS046Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100241480
Terpene PathwayVitvi18g02444VIT_18s0001g04170TPSterpene synthaseTPS056Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02445VIT_18s0001g04220TPSterpene synthaseTPS066Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02446VIT_18s0001g04280TPSterpene synthaseTPS076Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100267145
Terpene PathwayVitvi18g02447VIT_18s0001g04550; VIT_18s0001g04530; VIT_18s0001g04510TPSterpene synthaseTPS086Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100232955
Terpene PathwayVitvi18g02448TPSterpene synthaseTPS096Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100267137
Terpene PathwayVitvi18g02449VIT_18s0001g04780TPSterpene synthaseTPS106Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100261963
Terpene PathwayVitvi18g02273VIT_18s0001g04870TPSterpene synthaseTPS116Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100260112
Terpene PathwayVitvi18g02450VIT_18s0001g05000; VIT_18s0001g04990TPSterpene synthaseTPS126Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100241381
Terpene PathwayVitvi18g02451VIT_18s0001g05230TPSterpene synthaseTPS136Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100246608
Terpene PathwayVitvi18g02452VIT_18s0001g05240TPSterpene synthaseTPS146Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100261959
Terpene PathwayVitvi18g02453VIT_18s0001g05290TPSterpene synthaseTPS156Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100256880
Terpene PathwayVitvi18g02454VIT_18s0001g05430TPSterpene synthaseTPS166Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02455VIT_18s0001g05460; VIT_18s0001g05450TPSterpene synthaseTPS176Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100263746
Terpene PathwayVitvi18g02456VIT_18s0001g05470TPSterpene synthaseTPS186Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100258596
Terpene PathwayVitvi18g02457VIT_18s0001g05520TPSterpene synthaseTPS196Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g00082VIT_19s0014g01060TPSterpene synthaseTPS206Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100260714
Terpene PathwayVitvi19g00084VIT_19s0014g01070TPSterpene synthaseTPS216Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100243606
Terpene PathwayVitvi19g01788VIT_19s0014g02550TPSterpene synthaseTPS226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100267551
Terpene PathwayVitvi19g01789VIT_19s0014g02580TPSterpene synthaseTPS236Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g01790VIT_19s0014g02590TPSterpene synthaseTPS246Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100255553
Terpene PathwayVitvi19g00381VIT_19s0014g04800TPSterpene synthaseTPS256Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100264159
Terpene PathwayVitvi19g01791VIT_19s0014g04810TPSterpene synthaseTPS266Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100241877
Terpene PathwayVitvi19g00388VIT_19s0014g04900; VIT_19s0014g04910TPSterpene synthaseTPS276Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100257265
Terpene PathwayVitvi19g00391VIT_19s0014g04930TPSterpene synthaseTPS286Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100232954
Terpene PathwayVitvi19g00956VIT_19s0015g02070TPSterpene synthaseTPS296Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100260629
Terpene PathwayVitvi18g02458VIT_18s0001g05360TPSterpene synthaseTPS306Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi08g01770VIT_08s0007g06860TPSterpene synthaseTPS316Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100253797
Terpene PathwayVitvi12g00563VIT_12s0059g02710TPSterpene synthaseTPS326Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100260170
Terpene PathwayVitvi12g00565VIT_12s0059g02720TPSterpene synthaseTPS336Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100251703
Terpene PathwayVitvi12g00573VIT_12s0134g00020TPSterpene synthaseTPS346Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100243167
Terpene PathwayVitvi12g00574VIT_12s0134g00030TPSterpene synthaseTPS356Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100263737
Terpene PathwayVitvi12g00576VIT_12s0134g00040TPSterpene synthaseTPS366Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01876VIT_13s0067g00130TPSterpene synthaseTPS376Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01404VIT_13s0084g00010TPSterpene synthaseTPS386Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100854267
Terpene PathwayVitvi13g01307VIT_13s0067g00370TPSterpene synthaseTPS396Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100232956
Terpene PathwayVitvi13g01436TPSterpene synthaseTPS406Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01439VIT_13s0067g03700TPSterpene synthaseTPS416Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100261705
Terpene PathwayVitvi13g01440VIT_13s0067g03740TPSterpene synthaseTPS426Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100246333
Terpene PathwayVitvi13g01441VIT_13s0067g03770TPSterpene synthaseTPS436Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100263483
Terpene PathwayVitvi13g01877VIT_13s0067g03790TPSterpene synthaseTPS446Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100249802
Terpene PathwayVitvi13g01451VIT_13s0019g00060TPSterpene synthaseTPS456Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100266981
Terpene PathwayVitvi10g02181VIT_00s0361g00060TPSterpene synthaseTPS466Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100240859
Terpene PathwayVitvi10g02194VIT_00s0392g00060TPSterpene synthaseTPS476Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100246686
Terpene PathwayVitvi12g02176TPSterpene synthaseTPS486Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g02605VIT_00s2271g00010TPSterpene synthaseTPS496Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g02592VIT_00s0724g00010TPSterpene synthaseTPS506Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi12g02177VIT_12s0134g00080; VIT_12s0134g00090TPSterpene synthaseTPS516Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100265373
Terpene PathwayVitvi12g02178VIT_12s0134g00140TPSterpene synthaseTPS526Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100261928
Terpene PathwayVitvi00g00339VIT_00s0266g00010TPSterpene synthaseTPS536Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100852776
Terpene PathwayVitvi00g01462VIT_00s0266g00070TPSterpene synthaseTPS546Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02174VIT_00s0271g00010TPSterpene synthaseTPS556Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100853562
Terpene PathwayVitvi10g02167VIT_00s0271g00060TPSterpene synthaseTPS566Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100266449
Terpene PathwayVitvi17g01732VIT_00s0372g00040TPSterpene synthaseTPS576Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100854717
Terpene PathwayVitvi17g01736VIT_00s0372g00070TPSterpene synthaseTPS586Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100854809
Terpene PathwayVitvi10g02128VIT_00s0385g00010TPSterpene synthaseTPS596Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100852527
Terpene PathwayVitvi10g02129VIT_00s0385g00020TPSterpene synthaseTPS606Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02121VIT_00s0572g00010TPSterpene synthaseTPS616Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100853639
Terpene PathwayVitvi10g02124VIT_00s0572g00020TPSterpene synthaseTPS626Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100853679
Terpene PathwayVitvi10g02119VIT_00s0847g00020TPSterpene synthaseTPS636Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100244313
Terpene PathwayVitvi00g01467VIT_00s0266g00020TPSterpene synthaseTPS646Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02170VIT_00s0271g00030TPSterpene synthaseTPS656Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi17g01731VIT_00s0372g00020; VIT_00s0372g00030TPSterpene synthaseTPS666Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi07g00127VIT_07s0151g01040TPSterpene synthaseTPS676Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100259570
Terpene PathwayVitvi07g00130VIT_07s0151g01070TPSterpene synthaseTPS686Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g00957VIT_19s0015g02080TPSterpene synthaseTPS696Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02459VIT_18s0001g04020TPSterpene synthaseTPS706Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02300VIT_18s0001g04070TPSterpene synthaseTPS716Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02438TPSterpene synthaseTPS726Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02295VIT_18s0001g04200; VIT_18s0001g04210TPSterpene synthaseTPS736Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02294TPSterpene synthaseTPS746Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02291TPSterpene synthaseTPS756Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC104877985
Terpene PathwayVitvi18g02289VIT_18s0001g04410; VIT_18s0001g04430TPSterpene synthaseTPS766Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02287VIT_18s0001g04480; VIT_18s0001g04490TPSterpene synthaseTPS776Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02460VIT_18s0001g04560TPSterpene synthaseTPS796Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02461TPSterpene synthaseTPS806Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC104877449
Terpene PathwayVitvi18g02462VIT_18s0001g04710; VIT_18s0001g04720TPSterpene synthaseTPS816Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02276VIT_18s0001g04830; VIT_18s0001g04820TPSterpene synthaseTPS826Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02463VIT_18s0001g05280TPSterpene synthaseTPS836Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02464VIT_18s0001g05410TPSterpene synthaseTPS846Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02465VIT_18s0001g05510TPSterpene synthaseTPS856Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02439TPSterpene synthaseTPS866Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02466VIT_18s0001g04690TPSterpene synthaseTPS876Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02279TPSterpene synthaseTPS886Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02267TPSterpene synthaseTPS896Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02467VIT_18s0001g05350TPSterpene synthaseTPS906Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02254VIT_18s0001g05390TPSterpene synthaseTPS916Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g01786TPSterpene synthaseTPS926Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g00389VIT_19s0014g04920TPSterpene synthaseTPS936Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g01787TPSterpene synthaseTPS946Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g01792VIT_19s0014g02560TPSterpene synthaseTPS956Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g00081TPSterpene synthaseTPS966Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi01g01832TPSterpene synthaseTPS976Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi00g01440TPSterpene synthaseTPS986Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02440TPSterpene synthaseTPS996Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02293VIT_18s0001g04240TPSterpene synthaseTPS1006Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi18g02292TPSterpene synthaseTPS1016Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02179TPSterpene synthaseTPS1026Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02189VIT_00s0392g00020TPSterpene synthaseTPS1036Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02190VIT_00s0392g00030TPSterpene synthaseTPS1046Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100853475
Terpene PathwayVitvi10g02195VIT_00s0392g00070TPSterpene synthaseTPS1056Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01320VIT_13s0067g00050TPSterpene synthaseTPS1066Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100855016
Terpene PathwayVitvi19g01477VIT_19s0027g00180TPSterpene synthaseTPS1076Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01437TPSterpene synthaseTPS1086Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01871VIT_13s0067g03690TPSterpene synthaseTPS1096Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01868TPSterpene synthaseTPS1106Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01872TPSterpene synthaseTPS1116Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC104877905
Terpene PathwayVitvi13g01869TPSterpene synthaseTPS1126Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01445VIT_13s0067g03830TPSterpene synthaseTPS1136Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100248079
Terpene PathwayVitvi13g01448TPSterpene synthaseTPS1146Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC104877902
Terpene PathwayVitvi13g01870TPSterpene synthaseTPS1156Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01873VIT_13s0067g00090TPSterpene synthaseTPS1166Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01317TPSterpene synthaseTPS1176Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100855144
Terpene PathwayVitvi13g01314TPSterpene synthaseTPS1186Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01874VIT_13s0067g00250TPSterpene synthaseTPS1196Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01313TPSterpene synthaseTPS1206Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01312VIT_13s0067g00290; VIT_13s0067g00300; VIT_13s0067g00320TPSterpene synthaseTPS1216Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g01875VIT_13s0067g00380TPSterpene synthaseTPS1226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02193TPSterpene synthaseTPS1236Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC104878381
Terpene PathwayVitvi10g02182TPSterpene synthaseTPS1246Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g02365TPSterpene synthaseTPS1256Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi13g02603TPSterpene synthaseTPS1276Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02330VIT_00s0692g00010; VIT_00s0692g00020TPSterpene synthaseTPS1286Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100264943
Terpene PathwayVitvi00g01452VIT_00s1319g00010TPSterpene synthaseTPS1296Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100854868
Terpene PathwayVitvi10g01600VIT_10s0116g00750TPSterpene synthaseTPS1306Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100263901
Terpene PathwayVitvi10g00439VIT_00s0375g00060TPSterpene synthaseTPS1316Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g00430VIT_00s0450g00010TPSterpene synthaseTPS1326Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100255330
Terpene PathwayVitvi00g01453VIT_00s0266g00040TPSterpene synthaseTPS1336Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC104878271
Terpene PathwayVitvi10g01601VIT_00s0274g00030TPSterpene synthaseTPS1346Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi17g01737VIT_00s0372g00080TPSterpene synthaseTPS1356Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi17g01739VIT_00s0372g00100TPSterpene synthaseTPS1366Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi17g01738TPSterpene synthaseTPS1376Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi17g01735VIT_00s0372g00060TPSterpene synthaseTPS1386Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100248531
Terpene PathwayVitvi00g01443TPSterpene synthaseTPS1396Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02122TPSterpene synthaseTPS1406Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi00g00743TPSterpene synthaseTPS1416Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g01597TPSterpene synthaseTPS1426Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi00g01444TPSterpene synthaseTPS1436Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02171TPSterpene synthaseTPS1446Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02125TPSterpene synthaseTPS1456Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi10g02130TPSterpene synthaseTPS1466Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100852596
Terpene PathwayVitvi00g00341TPSterpene synthaseTPS1476Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC104878270
Terpene PathwayVitvi00g01457VIT_00s0522g00020TPSterpene synthaseTPS1486Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100854729
Terpene PathwayVitvi10g02126TPSterpene synthaseTPS1496Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC104878369
Terpene PathwayVitvi19g00384VIT_19s0014g04840; VIT_19s0014g04850TPSterpene synthaseTPS1506Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226
Terpene PathwayVitvi19g00385VIT_19s0014g04880TPSterpene synthaseTPS1516Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100252140
Terpene PathwayVitvi19g01734VIT_19s0085g00830TPSterpene synthaseTPS1526Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226Martin et al., 201010.1186/1471-2229-10-226LOC100267397
Terpene PathwayVitvi16g01943VIT_16s0050g01580TGTUDP-Glucose:Monoterpenol GlucosyltransferaseGT76Bönisch et al., 2014doi: 10.1104/pp.113.232470Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joiningLOC100261214
Terpene PathwayVitvi18g02581VIT_18s0001g06060TGTUDP-Glucose:Monoterpenol GlucosyltransferaseGT143Wen et al., 201510.1186/s12870-015-0631-1Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joiningLOC100265988
Terpene PathwayVitvi06g00562VIT_06s0004g05780TGTUDP-Glucose:Monoterpenol GlucosyltransferaseGT151Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joiningLOC100267375
Terpene PathwayVitvi03g01159VIT_03s0017g01130TGTUDP-Glucose:Monoterpenol GlucosyltransferaseGT161Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joiningLOC100243488
Terpene Pathway (Putative Modifications)Vitvi08g02288VIT_08s0007g04580Putative TGTGT121Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joining
Terpene Pathway (Putative Modifications)Vitvi08g01581VIT_08s0007g04590Putative TGTGT131Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joiningLOC100248767
Terpene Pathway (Putative Modifications)Vitvi18g00422VIT_18s0001g05950Putative TGTGT171Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joiningLOC100245403
Terpene Pathway (Putative Modifications)Vitvi18g00421VIT_18s0001g05910Putative TGTGT191Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joiningLOC100267717
Terpene Pathway (Putative Modifications)Vitvi05g01276VIT_05s0062g00430Putative TGTGT201Bönisch et al. 2014doi: 10.1104/pp.113.232470neighbour-joiningLOC100243600
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi04g01230VIT_04s0023g01210GGPPSgeranylgeranyldiphosphate synthaseGGPPS12Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100266842
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi05g00289VIT_05s0020g01240GGPPSgeranylgeranyldiphosphate synthaseGGPPS-LS2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100259617
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi19g00506VIT_19s0090g00530GGPPSgeranylgeranyldiphosphate synthaseGGPPS-SS2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100257234
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi04g02011VIT_04s0079g00680PSYPSY12Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100246195
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi12g00084VIT_12s0028g00960PSYPSY22Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100252385
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi06g00084VIT_06s0004g00820PSYPSY32Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100262162
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi09g00004VIT_09s0002g00100PDSPDS2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100240685
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi05g01347VIT_05s0062g01110Z-ISOZ-ISO2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100258367
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi14g00424VIT_14s0030g01740ZDSZDS2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100245154
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi08g00223VIT_08s0032g00800CRTISOCRTISO12Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100263250
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi12g02046VIT_12s0035g01080CRTISOCRTISO22Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100262553
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi11g00148VIT_11s0016g01880LCYLCYE2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100259482
Carotenoid Pathway (Carotenes)Vitvi08g01674VIT_08s0007g05690LCYLCYB2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100252133
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi08g01574VIT_08s0007g04530CYP450cytochrome p450CYP97C2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100243621
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi04g01116VIT_04s0023g00080CYP450cytochrome p450CYP97A2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100240996
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi02g00020VIT_02s0025g00240CHYBCHYB12Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100232875
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi16g01099VIT_16s0050g01090CHYBCHYB22Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100268009
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi07g01745VIT_07s0031g00620ZEPZEP12Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100232944
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi13g01817VIT_13s0156g00350ZEPZEP22Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100257960
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi02g01811VIT_00s0533g00020ZEPZEP32Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100253528
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi04g01082VIT_04s0043g01010VDEVDE2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100257865
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi14g01185VIT_14s0006g02880NXSNXS2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100246370
Carotenoid Pathway (Xanthophylls)Vitvi06g01518VIT_06s0080g00810CCSCCS2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100246737
Carotenoid Pathway (Catabolism)Vitvi19g01356VIT_19s0093g00550NCEDNCED12Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100232942
Carotenoid Pathway (Catabolism)Vitvi10g00821VIT_10s0003g03750NCEDNCED22Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100232943
Carotenoid Pathway (Catabolism)Vitvi05g00963VIT_05s0051g00670NCEDNCED62Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100244362
Carotenoid Pathway (Catabolism)Vitvi13g01727VIT_13s0064g00840CCDCCD12Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100232972
Carotenoid Pathway (Catabolism)Vitvi02g01286VIT_02s0087g00910CCDCCD4a2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100251100
Carotenoid Pathway (Catabolism)Vitvi02g01288VIT_02s0087g00930CCDCCD4b2Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100252859
Carotenoid Pathway (Catabolism)Vitvi04g00298VIT_04s0008g03380CCDCCD82Leng et al. 201710.1038/s41598-017-04004-0neighbour-joiningLOC100250765
NACsVitvi01g01722VIT_01s0146g00280NACNAC011LOC100259233
NACsVitvi02g00508VIT_02s0154g00020NACNAC021LOC100242025
NACsVitvi10g00437VIT_00s0375g00040NACNAC036LOC100244547
NACsVitvi04g01511NACNAC041LOC100243861
NACsVitvi17g00622VIT_17s0000g06400NACNAC051LOC100251801
NACsVitvi17g00316VIT_17s0000g03660NACNAC061LOC100266459
NACsVitvi17g00066VIT_17s0000g00770NACNAC071LOC100252516
NACsVitvi18g00250VIT_18s0001g02300NACNAC081LOC100255807
NACsVitvi18g02732VIT_18s0001g11980NACNAC091LOC100252228
NACsVitvi14g01963VIT_14s0108g00860NACNAC101LOC100262949
NACsVitvi14g01985VIT_14s0108g01070NACNAC111LOC100250998
NACsVitvi01g00237VIT_01s0011g02990NACNAC121LOC100266255
NACsVitvi02g00673VIT_02s0012g01040NACNAC131LOC100255731
NACsVitvi18g00052VIT_18s0122g00800NACNAC141LOC100256459
NACsVitvi18g01520VIT_18s0001g01820NACNAC151LOC100249427
NACsVitvi19g00188VIT_19s0014g02200NACNAC161LOC100246914
NACsVitvi19g00270VIT_19s0014g03290NACNAC171LOC100243607
NACsVitvi19g00271VIT_19s0014g03300NACNAC181LOC100248744
NACsVitvi11g00241VIT_11s0016g02880NACNAC191LOC100261063
NACsVitvi13g00699VIT_13s0019g05240NACNAC201LOC100242836
NACsVitvi13g00698VIT_13s0019g05230NACNAC211LOC100265122
NACsVitvi16g00716VIT_16s0022g00690NACNAC221LOC100258785
NACsVitvi04g01430VIT_04s0023g03110NACNAC231LOC100243701
NACsVitvi02g00242VIT_02s0025g02710NACNAC241LOC100244394
NACsVitvi02g00277VIT_02s0025g03020NACNAC251LOC104877280
NACsVitvi01g01038VIT_01s0026g02710NACNAC261LOC104879728
NACsVitvi01g00999VIT_01s0026g02360NACNAC271LOC100256910
NACsVitvi19g01566VIT_19s0027g00910NACNAC281LOC100243956
NACsVitvi19g01564VIT_19s0027g00880NACNAC291LOC100268026
NACsVitvi19g02273VIT_19s0027g00870NACNAC301LOC100262877
NACsVitvi19g02272VIT_19s0027g00860NACNAC311LOC100257751
NACsVitvi19g01561VIT_19s0027g00840NACNAC321LOC100249286
NACsVitvi19g01484VIT_19s0027g00230NACNAC336D’Incà et al., 2021doi: 10.1111/nph.17263LOC100254239
NACsVitvi12g00255VIT_12s0028g03050NACNAC341LOC100267787
NACsVitvi12g00235VIT_12s0028g02670NACNAC351LOC100262658
NACsVitvi12g00076VIT_12s0028g00860NACNAC361LOC100259242
NACsVitvi10g00505VIT_10s0003g00350NACNAC371LOC100250388
NACsVitvi10g00515VIT_10s0003g00500NACNAC381LOC100243518
NACsVitvi07g01929VIT_07s0031g02610NACNAC391LOC100261123
NACsVitvi12g02150VIT_12s0035g02020NACNAC401LOC100248807
NACsVitvi03g00207VIT_03s0038g03410NACNAC411LOC100241839
NACsVitvi06g00305VIT_06s0004g03080NACNAC421LOC100258712
NACsVitvi06g01638VIT_06s0004g02340NACNAC431LOC104879626
NACsVitvi06g00007VIT_06s0004g00020NACNAC441LOC100263939
NACsVitvi08g01052VIT_08s0040g02110NACNAC451LOC100248298
NACsVitvi18g02011VIT_18s0041g00700NACNAC461LOC100263202
NACsVitvi04g01714VIT_04s0044g01500NACNAC471LOC100267164
NACsVitvi04g01684VIT_04s0044g01220NACNAC481LOC100854361
NACsVitvi15g00889VIT_15s0048g02660NACNAC491LOC100245500
NACsVitvi15g01546VIT_15s0048g02340NACNAC501LOC104881886
NACsVitvi15g01544VIT_15s0048g02320NACNAC511LOC104881858
NACsVitvi15g01543VIT_15s0048g02310NACNAC521LOC104881857
NACsVitvi15g01542VIT_15s0048g02300NACNAC531LOC104881856
NACsVitvi15g01541VIT_15s0048g02290NACNAC541LOC100262652
NACsVitvi15g01540VIT_15s0048g02280NACNAC551LOC100855128
NACsVitvi07g00619VIT_07s0005g03610NACNAC561LOC100254997
NACsVitvi17g01227VIT_17s0053g00740NACNAC571LOC100266514
NACsVitvi12g01655VIT_12s0055g00510NACNAC581LOC100243491
NACsVitvi14g01678VIT_14s0066g00360NACNAC591LOC100249251
NACsVitvi08g01843VIT_08s0007g07670NACNAC60CARPO, NAC1 (Le Hénanff et al., 2013)6LOC100250331
NACsVitvi08g01841VIT_08s0007g07640NACNAC611LOC100263995
NACsVitvi08g01426VIT_08s0007g02940NACNAC621LOC100249478
NACsVitvi18g01684VIT_18s0072g01060NACNAC631LOC100265732
NACsVitvi04g00837VIT_04s0079g00280NACNAC641LOC100258199
NACsVitvi04g00236VIT_04s0008g02710NACNAC651LOC100259270
NACsVitvi04g00592VIT_04s0008g06550NACNAC661LOC104879057
NACsVitvi06g01536VIT_06s0080g00970NACNAC671LOC100265540
NACsVitvi19g01778VIT_19s0085g01210NACNAC681LOC100255276
NACsVitvi19g01751VIT_19s0085g00950NACNAC691LOC100243251
NACsVitvi18g02404VIT_18s0089g01120NACNAC701LOC100248262
NACsVitvi16g01327VIT_16s0098g00760NACNAC711LOC100255616
NACsVitvi02g01350VIT_02s0025g01870NACNAC721LOC100249638
NACsVitvi14g01499VIT_14s0068g01490NACNAC731LOC100256653
NACsVitvi06g01515VIT_06s0080g00780NACNAC741LOC100263879
R2R3-MYBsVitvi17g00598VIT_17s0000g06190MYB_S1MYB30A3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233018
R2R3-MYBsVitvi14g01960VIT_14s0108g00830MYB_S1MYB30B3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100257755
R2R3-MYBsVitvi08g00069VIT_08s0056g00800MYB_S1MYB605Regulation of stomata apertureGalbiati et al., 2011doi.org/10.1186/1471-2229-11-142Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233072
R2R3-MYBsVitvi05g01732VIT_05s0049g01010DAPseqMYB_S2MYB136Stilbene regulatorOrduña et al., 2021doi.org/10.1101/2020.12.31.424746Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100240829
R2R3-MYBsVitvi07g00598VIT_07s0005g03340DAPseqMYB_S2MYB146Stilbene regulatorHoll et al., 2013; Orduña et al., 202110.1105/tpc.113.117127; doi.org/10.1101/2020.12.31.424746Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233135
R2R3-MYBsVitvi05g01733VIT_05s0049g01020DAPseqMYB_S2MYB156Stilbene regulatorHoll et al., 2013; Orduña et al., 202110.1105/tpc.113.117127; doi.org/10.1101/2020.12.31.424746Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100254518
R2R3-MYBsVitvi14g00612VIT_14s0036g00460MYB_S2NMYB1353Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100251790
R2R3-MYBsVitvi10g00345VIT_00s0203g00170MYB_S2NMYB1363Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100266336
R2R3-MYBsVitvi12g00625VIT_12s0134g00480MYB_S2NMYB1373Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100256383
R2R3-MYBsVitvi12g00626VIT_12s0134g00490MYB_S2NMYB1383Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100246003
R2R3-MYBsVitvi19g01669VIT_19s0085g00050MYB_S3MYB1393Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100246160
R2R3-MYBsVitvi07g02009VIT_07s0130g00040MYB_S4-C2MYB33Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)
R2R3-MYBsVitvi03g00136VIT_03s0038g02310MYB_S4-C2MYB4A5Repressor of small weight phenolicsCavallini et al., 2015doi: 10.1104/pp.114.256172Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233133
R2R3-MYBsVitvi04g01486VIT_04s0023g03710MYB_S4-C2MYB4B5Repressor of small weight phenolicsCavallini et al., 2015doi: 10.1104/pp.114.256172Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100245558
R2R3-MYBsVitvi01g00401VIT_01s0011g04760MYB_S4-C2-LMYBC2-L16Repressor of flavonoidsCavallini et al., 2015doi: 10.1104/pp.114.256172Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233136
R2R3-MYBsVitvi17g00232VIT_17s0000g02660MYB_S4-C2-LMYBC2-L25Transcriptional Repressor of Anthocyanin BiosynthesisZhu et al., 201810.3390/molecules24010092Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100257749
R2R3-MYBsVitvi14g00974VIT_14s0006g01620MYB_S4-C2-LMYBC2-L36Repressor of flavonoidsCavallini et al., 2015doi: 10.1104/pp.114.256172Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100251783
R2R3-MYBsVitvi17g00231VIT_17s0000g02650MYB_S4-C2-LMYBC2-L43Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100250750
R2R3-MYBsVitvi18g01867VIT_18s0117g00200MYB_S4-C2-LMYBC2-L53Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100254642
R2R3-MYBsVitvi18g01868VIT_18s0117g00210MYB_S4-C2-LMYBC2-L63Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)
R2R3-MYBsVitvi08g01797VIT_08s0007g07230MYB_MAVMYB5A5Activator of flavonoid synthesis; proposed regulator of proanthocyanidinsDeluc et al., 2006; Cavallini et al., ‎2014doi.org/10.1104/pp.105.067231; 10.1093/pcp/pct190Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233122
R2R3-MYBsVitvi06g00059VIT_06s0004g00570MYB_MAVMYB5B5Activator of flavonoid synthesis; proposed regulator of anthocyaninsDeluc et al., 2008; Cavallini et al., ‎201410.1104/pp.108.118919; 10.1093/pcp/pct190Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100232973
R2R3-MYBsVitvi15g00938VIT_15s0046g00170MYBPA_PA1MYBPA16regulator of proanthocyanidinsBogs et al., 2007doi.org/10.1104/pp.106.093203Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100232899
R2R3-MYBsVitvi11g00099VIT_11s0016g01320MYBPA_S5MYBPA26regulator of proanthocyanidinsTerrier et al., 2009doi: 10.1104/pp.108.131862Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100264512
R2R3-MYBsVitvi11g00097VIT_11s0016g01300MYBPA_S5MYBPAR6regulator of proanthocyanidinsKoyama et al., 2014https://doi.org/10.1093/jxb/eru213Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100254224
R2R3-MYBsVitvi11g00098VIT_11s0016g01310MYBPA_S5MYBPA43Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100250940
R2R3-MYBsVitvi09g00112VIT_09s0002g01400MYBPA_S5MYBPA53Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244605
R2R3-MYBsVitvi09g00113VIT_09s0002g01410MYBPA_S5MYBPA63Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244575
R2R3-MYBsVitvi04g00153VIT_04s0008g01800MYBPA_S5MYBPA73Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100264614
R2R3-MYBsVitvi04g00155VIT_04s0008g01810MYBPA_S5MYBPA83Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100254320
R2R3-MYBsVitvi04g00156VIT_04s0008g01820MYBPA_S5MYBPA93Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244051
R2R3-MYBsVitvi04g00157VIT_04s0008g01830MYBPA_S5MYBPA103Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100266387
R2R3-MYBsVitvi04g00158VIT_04s0008g01840MYBPA_S5MYBPA113Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100261180
R2R3-MYBsVitvi13g01359VIT_13s0084g00530MYBPA_S5MYBPA123Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100260951
R2R3-MYBsVitvi02g01732VIT_00s0341g00050MYBPAL_S5BMYBPAL13Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100263062
R2R3-MYBsVitvi04g00160VIT_04s0008g01870MYBPAL_S5BMYBPAL23Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100250947
R2R3-MYBsVitvi09g00110VIT_09s0002g01380MYBPAL_S5BMYBPAL33Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100249722
R2R3-MYBsVitvi02g01019VIT_02s0033g00410MYBA_S6MYBA16Regulator of anthocyanin synthesis. Berry color locus.Kobayashi et al., 2004Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233098
R2R3-MYBsVitvi02g01015VIT_02s0033g00390MYBA_S6MYBA26Regulator of anthocyanin synthesis. Berry color locus.Walker et al., 200710.1111/j.1365-313X.2006.02997.x.Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100232838
R2R3-MYBsVitvi02g01024VIT_02s0033g00450MYBA_S6MYBA36Pseudogene (Truncated)Walker et al., 200710.1111/j.1365-313X.2006.02997.x.Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100853472
R2R3-MYBsVitvi02g01013VIT_02s0033g00370MYBA_S6MYBA46Pseudogene (Truncated?), not expressedWalker et al., 200710.1111/j.1365-313X.2006.02997.x.Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)
R2R3-MYBsVitvi14g00940VIT_14s0006g01340MYBA_S6MYBA56Regulator of anthocyanin synthesis. Vegetative color locus.Matus et al., 2017Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100248383
R2R3-MYBsVitvi14g00930VIT_14s0006g01290MYBA_S6MYBA66Regulator of anthocyanin synthesis. Vegetative color locus.Matus et al., 2017Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100243253
R2R3-MYBsVitvi14g00925VIT_14s0006g01280MYBA_S6MYBA76Regulator of anthocyanin synthesis. Vegetative color locus.Matus et al., 2017Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100265568
R2R3-MYBsVitvi02g01310VIT_02s0033g00380MYBA_S6MYBA83Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)
R2R3-MYBsVitvi02g01307VIT_02s0033g00400MYBA_S6MYBA93Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100261946
R2R3-MYBsVitvi02g01308VIT_02s0033g00430MYBA_S6MYBA103Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100249851
R2R3-MYBsVitvi02g01022VIT_02s0033g00440MYBA_S6MYBA113Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)
R2R3-MYBsVitvi02g01309VIT_02s0033g00460MYBA_S6MYBA123Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244722
R2R3-MYBsVitvi01g00094VIT_01s0011g01190MYBA_S6BMYBAL13Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100260989
R2R3-MYBsVitvi01g00095VIT_01s0011g01200MYBA_S6BMYBAL23Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)
R2R3-MYBsVitvi07g00393VIT_07s0005g01210MYBF_S7MYBF16Regulator of flavonol synthesis (FLS, RhaT, GT, ST as targets)Czemmel et al., 2009, 2017Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100260656
R2R3-MYBsVitvi05g00084VIT_05s0077g01360MYBF_S7MYBF23Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100251652
R2R3-MYBsVitvi01g01052VIT_01s0026g02770MYB_S9AMYB1403Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100251684
R2R3-MYBsVitvi14g01987VIT_14s0108g01080MYB_S9AMYB1413Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100245564
R2R3-MYBsVitvi17g00623VIT_17s0000g06410MYB_S9AMYB1423Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104882307
R2R3-MYBsVitvi15g01161VIT_15s0046g03190MYB_S9BMYB17A3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100246583
R2R3-MYBsVitvi16g01017VIT_16s0050g00070MYB_S9BMYB17B3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100253919
R2R3-MYBsVitvi10g00329VIT_00s0203g00070MYB_S11MYB143Vitis riparia MYB41-like (Zhang et al., 2020)6upregulate suberin biosynthesis, export, and deposition in response to droughtZhang et al., 2020https://doi.org/10.1002/pld3.278Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100245492
R2R3-MYBsVitvi12g00632VIT_12s0134g00570MYB_S11MYB144Vitis riparia MYB41 (Zhang et al., 2020)6upregulate suberin biosynthesis, export, and deposition in response to droughtZhang et al., 2020https://doi.org/10.1002/pld3.278Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100249492
R2R3-MYBsVitvi19g00306VIT_19s0014g03820MYB_S11MYB1453Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100243528
R2R3-MYBsVitvi07g00515VIT_07s0005g02480MYB_S13MYB55A3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100247039
R2R3-MYBsVitvi14g00018VIT_14s0060g00240MYB_S13MYB55B3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100240910
R2R3-MYBsVitvi05g00275VIT_05s0020g01100MYB_S13MYB1463Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100256165
R2R3-MYBsVitvi17g00895VIT_17s0000g09080MYB_S13MYB1473Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100241618
R2R3-MYBsVitvi07g03055VIT_00s1352g00010MYB_S14MYB1483Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244588
R2R3-MYBsVitvi06g01321VIT_06s0061g00470MYB_S14MYB1493Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100250017
R2R3-MYBsVitvi08g01623VIT_08s0007g05030MYB_S14MYB1503Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100267549
R2R3-MYBsVitvi11g01283VIT_11s0052g01490MYB_S14MYB1513Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100256441
R2R3-MYBsVitvi18g00605VIT_18s0001g08470MYB_S14MYB1523Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100853539
R2R3-MYBsVitvi04g00049VIT_04s0008g00620MYB_S14BMYB1533Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100266257
R2R3-MYBsVitvi11g00228VIT_11s0016g02780MYB_S14BMYB1543Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100243880
R2R3-MYBsVitvi11g00498VIT_11s0016g05650MYB_S15MYB82A3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100854710
R2R3-MYBsVitvi11g00499VIT_11s0016g05660MYB_S15MYB82B3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244125
R2R3-MYBsVitvi11g00502VIT_11s0016g05690MYB_S15MYB82C3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100266468
R2R3-MYBsVitvi01g00737VIT_01s0127g00730MYB_S15MYB1553Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100852592
R2R3-MYBsVitvi14g03020VIT_14s0066g01220MYB_S15MYB1563Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104881670
R2R3-MYBsVitvi17g00822VIT_17s0000g08480MYB_S15MYB1573Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244963
R2R3-MYBsVitvi16g01015VIT_16s0050g00050MYB_S16MYB1583Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100241951
R2R3-MYBsVitvi06g01139VIT_06s0009g02480MYB_S18MYB1593Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100246221
R2R3-MYBsVitvi12g00376VIT_12s0059g00700MYB_S18MYB1603Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100253438
R2R3-MYBsVitvi13g01266VIT_13s0067g01630MYB_S18MYB1613Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100248959
R2R3-MYBsVitvi19g00508VIT_19s0090g00590MYB_S18MYB1623Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100262343
R2R3-MYBsVitvi14g01750VIT_14s0066g01090MYB_S19MYB246regulation of flavonol, terpene synthesis. Proposed to also regulate carotenoids (lutein)Zhang et al., 2021submittedWong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233097
R2R3-MYBsVitvi05g00166VIT_05s0077g00500MYB_S20MYB108ABSL1 (Botrytis susceptible-like)3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100248153
R2R3-MYBsVitvi07g00455VIT_07s0005g01950MYB_S20MYB108BBSL2 (Botrytis susceptible-like); MYB783Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100260647
R2R3-MYBsVitvi01g00302VIT_01s0011g03730MYB_S20MYB1633Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100259502
R2R3-MYBsVitvi17g00309VIT_17s0000g03560MYB_S20MYB1643Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100242243
R2R3-MYBsVitvi01g01028VIT_01s0026g02600MYB_S21MYB1653Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100253313
R2R3-MYBsVitvi04g01697VIT_04s0044g01380MYB_S21MYB1663Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100242035
R2R3-MYBsVitvi08g00107VIT_08s0056g01190MYB_S21MYB1673Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100245102
R2R3-MYBsVitvi14g01976VIT_14s0108g01010MYB_S21MYB1683Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100245627
R2R3-MYBsVitvi17g00159VIT_17s0000g01890MYB_S21MYB1693Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100257738
R2R3-MYBsVitvi18g01209VIT_18s0001g15260MYB_S21MYB1703Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100253993
R2R3-MYBsVitvi03g00559VIT_03s0180g00210MYB_S22MYB1713Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100267575
R2R3-MYBsVitvi07g01676VIT_07s0129g01050MYB_S22MYB172SREBP (Sucrose responsive element binding protein; Q1XAN1)3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100233128
R2R3-MYBsVitvi13g00076VIT_13s0067g01360MYB_S22MYB1733Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100260493
R2R3-MYBsVitvi18g00725VIT_18s0001g09850MYB_S22MYB1743Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100243698
R2R3-MYBsVitvi18g00843VIT_18s0001g11170MYB_S22MYB1753Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100250670
R2R3-MYBsVitvi08g01298VIT_08s0007g01540MYB_S23MYB1763Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100256309
R2R3-MYBsVitvi13g00494VIT_13s0019g03200MYB_S23MYB1773Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100240975
R2R3-MYBsVitvi02g00725VIT_02s0012g01650MYB_S24MYB1783Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100243804
R2R3-MYBsVitvi07g02075VIT_07s0141g00100MYB_S24MYB1793Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100242842
R2R3-MYBsVitvi11g01323VIT_11s0078g00480MYB_S24MYB1803Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244550
R2R3-MYBsVitvi16g00098VIT_16s0039g01710MYB_S24MYB1813Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100251104
R2R3-MYBsVitvi18g00406VIT_18s0001g05670MYB_S24MYB1823Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100243754
R2R3-MYBsVitvi17g00832VIT_17s0000g08550MYB_S25MYB983Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100243240
R2R3-MYBsVitvi06g00611VIT_06s0004g06280MYB_S25MYB1833Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104879608
R2R3-MYBsVitvi14g01740VIT_14s0066g01010MYB_S25MYB1843Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100852914
R2R3-MYBsVitvi14g01845VIT_14s0066g02180MYB_SAt35MYB35A3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100249216
R2R3-MYBsVitvi17g00510VIT_17s0000g05400MYB_SAt35MYB35B3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104882320
R2R3-MYBsVitvi19g00758VIT_19s0015g01280MYB_SAt35MYB803Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100265285
R2R3-MYBsVitvi06g00214VIT_06s0004g02110MYB_SAt46MYB1853Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100243210
R2R3-MYBsVitvi13g01737VIT_13s0064g00960MYB_SAt46MYB1863Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100246605
R2R3-MYBsVitvi08g01607VIT_08s0007g04830MYB_SAt59MYB273Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100262377
R2R3-MYBsVitvi06g00414VIT_06s0004g04140MYB_SAt59MYB1873Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104879554
R2R3-MYBsVitvi14g01346VIT_14s0083g01060MYB_SAt71MYB1213Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100248088
R2R3-MYBsVitvi05g00861VIT_05s0049g02260MYB_SAt71MYB1883Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100263072
R2R3-MYBsVitvi14g01615VIT_14s0219g00050MYB_SAt85MYB403Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100262866
R2R3-MYBsVitvi14g02430VIT_14s0006g00450MYB_SAt85MYB1893Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100265304
R2R3-MYBsVitvi02g01823VIT_00s1241g00010MYB_SAt85MYB1903Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100259031
R2R3-MYBsVitvi16g00775VIT_16s0022g01210MYB_SAt85MYB1913Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244033
R2R3-MYBsVitvi01g00956VIT_01s0026g01910MYB_SAt88MYB1923Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104879805
R2R3-MYBsVitvi08g01203VIT_08s0007g00410MYB_SAt91MYB91A3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100256209
R2R3-MYBsVitvi14g01247VIT_14s0083g00120MYB_SAt91MYB91B3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100258292
R2R3-MYBsVitvi09g00142VIT_09s0002g01670MYB_SAt103MYB263Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100246422
R2R3-MYBsVitvi01g01271VIT_01s0010g00410MYB_SAt103MYB67A3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100258147
R2R3-MYBsVitvi19g01749VIT_19s0085g00940MYB_SAt103MYB67B3Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100248382
R2R3-MYBsVitvi02g00028VIT_02s0025g00320MYB_SAt103MYB1033Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100244939
R2R3-MYBsVitvi15g00594VIT_15s0021g02040MYB_SAt125MYB1253Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC100256500
R2R3-MYBsVitvi16g00441VIT_16s0013g01560MYB_ORPHANMYB1933Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104882089
R2R3-MYBsVitvi16g00442VIT_16s0013g01570MYB_ORPHANMYB1943Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104882090
R2R3-MYBsVitvi16g01448VIT_16s0039g01740MYB_ORPHANMYB1953Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104881996
R2R3-MYBsVitvi16g01449VIT_16s0039g01920MYB_ORPHANMYB1963Wong et al. 2016 (DNA Res)doi.org/10.1093/dnares/dsw028Maximum Likelihood (Bayesian)LOC104881978
WRKYsVitvi01g01844VIT_01s0011g00720WRKYWRKY012Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100262937
WRKYsVitvi01g00940VIT_01s0026g01730WRKYWRKY022Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100262076
WRKYsVitvi01g01680VIT_01s0010g03930WRKYWRKY03WRKY08 (Jiang et al., 2019);WRKY2 (Mzid et al., 2007)6Regulator of STS expression together with MYB14, regulated by MYB14/15 (Orduña et al., 2021)Vannozzi et al., 201810.1093/pcp/pcy045Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100254080
WRKYsVitvi02g00039VIT_02s0025g00420WRKYWRKY042Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100251862
WRKYsVitvi02g00114VIT_02s0025g01280WRKYWRKY052Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100253577
WRKYsVitvi04g00133VIT_04s0008g01470WRKYWRKY06WRKY1 (Marchive et al., 2007)5overexpression in tobacco exhibited reduced susceptibility to various fungi but not to viruses.Marchive et al., 2007doi.org/10.1093/jxb/erm062Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100266400
WRKYsVitvi04g00510VIT_04s0008g05750WRKYWRKY072Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100266177
WRKYsVitvi04g00511VIT_04s0008g05760WRKYWRKY082Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100264507
WRKYsVitvi04g00596VIT_04s0008g06600WRKYWRKY092Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100262898
WRKYsVitvi04g00756VIT_04s0069g00920WRKYWRKY102Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100254807
WRKYsVitvi04g00760VIT_04s0069g00970WRKYWRKY112Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100244369
WRKYsVitvi04g01985VIT_04s0069g00980WRKYWRKY122Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100852944
WRKYsVitvi04g01163VIT_04s0023g00470WRKYWRKY132Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100253049
WRKYsVitvi05g00145VIT_05s0077g00730WRKYWRKY142Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100260212
WRKYsVitvi06g01574VIT_06s0004g00230WRKYWRKY152Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100854456
WRKYsVitvi06g00741VIT_06s0004g07500; VIT_06s0004g07510WRKYWRKY162Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100243352
WRKYsVitvi07g00026VIT_07s0141g00680WRKYWRKY172Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100257874
WRKYsVitvi07g00421VIT_07s0005g01520WRKYWRKY182Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC104879795
WRKYsVitvi07g00434VIT_07s0005g01710WRKYWRKY192Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100264006
WRKYsVitvi07g00523VIT_07s0005g02570WRKYWRKY202Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100264000
WRKYsVitvi07g01694VIT_07s0031g00080WRKYWRKY212Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100244122
WRKYsVitvi07g01847VIT_07s0031g01710WRKYWRKY222Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100266268
WRKYsVitvi07g01860VIT_07s0031g01840WRKYWRKY232Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100247547
WRKYsVitvi08g00793VIT_08s0058g00690WRKYWRKY246Regulator of STS29 expressionVannozzi et al., 201810.1093/pcp/pcy045Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining method
WRKYsVitvi08g00868VIT_08s0058g01390WRKYWRKY252Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100255013
WRKYsVitvi08g01134VIT_08s0040g03070WRKYWRKY266enhance the expression of targets involved in vacuolar hyper‐acidification and traffickingAmato et al., 2019doi.org/10.1111/tpj.14419Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100256868
WRKYsVitvi08g01221VIT_08s0007g00570WRKYWRKY27VpWRKY2 (Laquitaine et al., 2006)validated (to check)Regulation of defense-related lipid transfer protein 1 (VvLTP1) in response to ergosterolLaquitaine et al., 200610.1094/MPMI-19-1103Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100254510
WRKYsVitvi09g01122VIT_09s0018g00240WRKYWRKY282Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100253480
WRKYsVitvi10g00063VIT_10s0116g01200WRKYWRKY292Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100255611
WRKYsVitvi10g00618VIT_10s0003g01600WRKYWRKY302Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100244564
WRKYsVitvi10g00732VIT_10s0003g02810WRKYWRKY312Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100257231
WRKYsVitvi10g01078VIT_10s0003g05740WRKYWRKY322Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100250704
WRKYsVitvi11g00694VIT_11s0037g00150WRKYWRKY332Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100262194
WRKYsVitvi11g01188VIT_11s0052g00450WRKYWRKY342Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100251308
WRKYsVitvi12g00048VIT_12s0028g00270WRKYWRKY352Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100267688
WRKYsVitvi12g00148VIT_12s0028g01690; VIT_12s0028g01700WRKYWRKY362Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100250582
WRKYsVitvi12g00388VIT_12s0059g00880WRKYWRKY372Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100243099
WRKYsVitvi12g00664VIT_12s0057g00550WRKYWRKY382Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100256306
WRKYsVitvi12g01676VIT_12s0055g00340WRKYWRKY392Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100264153
WRKYsVitvi13g00189VIT_13s0067g03130WRKYWRKY402Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100263918
WRKYsVitvi13g01916VIT_13s0067g03140WRKYWRKY412Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100258754
WRKYsVitvi14g00540VIT_14s0081g00560WRKYWRKY42VpWRKY1 (Laquitaine et al., 2006)validated (to check)Regulation of defense-related lipid transfer protein 1 (VvLTP1) in response to ergosterolLaquitaine et al., 200610.1094/MPMI-19-1103Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100254726
WRKYsVitvi14g01523VIT_14s0068g01770WRKYWRKY432Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100263502
WRKYsVitvi14g01907VIT_14s0108g00120WRKYWRKY442Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100255935
WRKYsVitvi14g02007VIT_14s0108g01280WRKYWRKY452Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC104881701
WRKYsVitvi15g00539VIT_15s0021g01310WRKYWRKY462Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100254670
WRKYsVitvi15g01003VIT_15s0046g01140WRKYWRKY472Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100263619
WRKYsVitvi15g01087VIT_15s0046g02150WRKYWRKY48WRKY11 (Liu et al., 2011)5osmotic stress resistance (Arabidopsis)Liu et al., 201110.1007/s11033-010-0124-0Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100267186
WRKYsVitvi15g01090VIT_15s0046g02190WRKYWRKY492Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100256849
WRKYsVitvi16g01132VIT_16s0050g01480WRKYWRKY502Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC104882213
WRKYsVitvi16g01213VIT_16s0050g02510WRKYWRKY512Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100256922
WRKYsVitvi17g00102VIT_17s0000g01280WRKYWRKY522Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100232957
WRKYsVitvi17g00556VIT_17s0000g05810WRKYWRKY532Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100250047
WRKYsVitvi18g00742VIT_18s0001g10030WRKYWRKY542Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100247092
WRKYsVitvi19g00530VIT_19s0090g00840WRKYWRKY55VpWRKY3 (Li et al., 2010)2Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100245129
WRKYsVitvi19g00617VIT_19s0090g01720WRKYWRKY562Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100245137
WRKYsVitvi19g00927VIT_19s0015g01870WRKYWRKY572Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100261730
WRKYsVitvi01g02157VIT_01s0011g00220WRKYWRKY582Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100233123
WRKYsVitvi10g00270VIT_00s0463g00010WRKYWRKY592Wang et al., 2014doi.org/10.1186/1471-2229-14-103Neighbor-Joining methodLOC100250175
bZIPsVitvi03g01574VIT_03s0063g00320; VIT_03s0063g00310bZIP_AbZIP082Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100243434
bZIPsVitvi04g01992VIT_04s0069g01150bZIP_AbZIP112Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281
bZIPsVitvi06g01073VIT_06s0009g01790bZIP_AbZIP182Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100254738
bZIPsVitvi06g01478VIT_06s0080g00340bZIP_AbZIP192Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100255346
bZIPsVitvi08g01470VIT_08s0007g03420bZIP_AbZIP252Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100247734
bZIPsVitvi12g01667VIT_12s0055g00420bZIP_AbZIP302Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100250466
bZIPsVitvi12g02596VIT_12s0034g00110bZIP_AbZIP312Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC104880994
bZIPsVitvi13g01083VIT_13s0175g00120; VIT_13s0175g00130bZIP_AbZIP34Vitis labrusca bZIP30 (Tu et al., 2018)5positive regulator of dehydration-responsive signaling in the ABA core signaling pathwayTu et al., 201810.1038/s41438-018-0054-xLiu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100266389
bZIPsVitvi18g00347VIT_18s0001g04500bZIP_AbZIP432Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100242121
bZIPsVitvi18g00784VIT_18s0001g10450bZIP_AbZIP45ABF2 (Liu et al., 2019)5ABA-dependent responses to stressLiu et al., 2014doi.org/10.1007/s00299-019-02389-yLiu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100232889
bZIPsVitvi18g01165VIT_18s0001g14890bZIP_AbZIP492Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100266063
bZIPsVitvi18g02978VIT_18s0072g00470bZIP_AbZIP512Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100262305
bZIPsVitvi19g02076VIT_19s0015g01020bZIP_AbZIP532Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC104877628
bZIPsVitvi04g00240VIT_04s0008g02750bZIP_BbZIP092Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100264680
bZIPsVitvi07g00049VIT_07s0141g00170bZIP_BbZIP212Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100261345
bZIPsVitvi14g00473VIT_14s0030g02200bZIP_BbZIP382Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100255566
bZIPsVitvi01g01342VIT_01s0010g00930bZIP_CbZIP022Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100258132
bZIPsVitvi03g00292VIT_03s0038g04450bZIP_CbZIP072Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100257329
bZIPsVitvi04g01363VIT_04s0023g02430bZIP_CbZIP132Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100247207
bZIPsVitvi05g00108VIT_05s0077g01140bZIP_CbZIP142Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100260200
bZIPsVitvi07g00413VIT_07s0005g01450bZIP_CbZIP222Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100257331
bZIPsVitvi14g00094VIT_14s0060g01210bZIP_CbZIP372Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100244279
bZIPsVitvi14g01302VIT_14s0083g00700bZIP_CbZIP392Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100265244
bZIPsVitvi18g00628VIT_18s0001g08710bZIP_CbZIP442Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC104882517
bZIPsVitvi18g01005VIT_18s0001g13040bZIP_CbZIP472Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100855209
bZIPsVitvi07g01552VIT_00s0541g00020bZIP_CbZIP552Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC104878442
bZIPsVitvi02g00089VIT_02s0025g01020bZIP_DbZIP032Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100257104
bZIPsVitvi02g00796VIT_02s0012g02250bZIP_DbZIP042Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100243644
bZIPsVitvi04g02098VIT_04s0023g01360bZIP_DbZIP122Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100258205
bZIPsVitvi15g01027VIT_15s0046g01440bZIP_DbZIP402Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100248302
bZIPsVitvi18g00930VIT_18s0001g12110; VIT_18s0001g12120bZIP_DbZIP462Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100250676
bZIPsVitvi12g00226VIT_12s0028g02590bZIP_EbZIP292Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100243740
bZIPsVitvi12g01996VIT_12s0035g00620bZIP_EbZIP322Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100257570
bZIPsVitvi19g00147VIT_19s0014g01780bZIP_EbZIP522Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100258873
bZIPsVitvi18g01928VIT_18s0001g03010bZIP_EbZIP542Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100252892
bZIPsVitvi03g00059VIT_03s0038g00860bZIP_FbZIP052Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100255631
bZIPsVitvi05g01537VIT_05s0102g01120bZIP_FbZIP162Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100266402
bZIPsVitvi06g00800VIT_06s0004g08070bZIP_FbZIP172Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100243248
bZIPsVitvi13g00171VIT_13s0067g02900bZIP_FbZIP332Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100250056
bZIPsVitvi18g01068VIT_18s0001g13740bZIP_FbZIP482Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100264275
bZIPsVitvi18g01305VIT_18s0076g00330bZIP_FbZIP502Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC104882636
bZIPsVitvi04g00464VIT_04s0008g05210bZIP_GHY5bZIP106Early regulator of light/UV-B responses. Flavonol/Anthocyanin regulatorLoyola et al., 2016doi: 10.1093/jxb/erw307Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC104879018
bZIPsVitvi05g00274VIT_05s0020g01090bZIP_GHYHbZIP153Early regulator of light/UV-B responses.Loyola et al., 2016doi: 10.1093/jxb/erw307Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100261472
bZIPsVitvi08g00950VIT_08s0040g00870bZIP_HbZIP242Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100248184
bZIPsVitvi03g00146VIT_03s0038g02420bZIP_IbZIP062Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100243471
bZIPsVitvi13g01609VIT_13s0158g00380bZIP_IbZIP362Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100255414
bZIPsVitvi01g00260VIT_01s0011g03230bZIP_JbZIP012Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100249239
bZIPsVitvi06g01480VIT_06s0080g00360bZIP_JbZIP202Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100258619
bZIPsVitvi07g01807VIT_07s0031g01320bZIP_JbZIP232Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100249156
bZIPsVitvi08g01638VIT_08s0007g05170bZIP_JbZIP272Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100252149
bZIPsVitvi08g01710VIT_08s0007g06160bZIP_JbZIP282Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100262335
bZIPsVitvi13g01350VIT_13s0084g00660bZIP_JbZIP352Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100242879
bZIPsVitvi18g00346VIT_18s0001g04470bZIP_JbZIP422Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100255706
bZIPsVitvi08g02272VIT_08s0007g03640bZIP_UCbZIP262Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100257875
bZIPsVitvi18g00036VIT_18s0122g00500bZIP_UCbZIP412Liu et al., 201410.1186/1471-2164-15-281LOC100244512
Phenylpropanoid Pathway (Unclassified)Vitvi07g01714VIT_07s0031g00280HCBTHCBT12LOC100250876
Phenylpropanoid Pathway (Unclassified)Vitvi10g00544VIT_10s0003g00900HCBTHCBT22LOC100246928
Phenylpropanoid Pathway (Unclassified)Vitvi18g00759VIT_18s0001g10180HCBTHCBT32LOC100260914
Unclassified EnzymesVitvi07g01651VIT_07s0129g00730CYP450cytochrome p450CYP81E1.11LOC100261095
Unclassified EnzymesVitvi07g01662VIT_07s0129g00860CYP450cytochrome p450CYP81E1.21LOC100250944
Unclassified EnzymesVitvi07g01650VIT_07s0129g00710CYP450cytochrome p450CYP81E1.31LOC100249057
Unclassified EnzymesVitvi07g01653VIT_07s0129g00760CYP450cytochrome p450CYP81E1.41LOC100266303
Unclassified EnzymesVitvi07g01657VIT_07s0129g00800CYP450cytochrome p450CYP81E1.51LOC100249138
Unclassified EnzymesVitvi08g01847VIT_08s0007g07730CYP450cytochrome p450CYP93A11LOC100243444
Unclassified EnzymesVitvi10g01779VIT_10s0003g00480Putative OMTOMT11LOC100248671
Unclassified EnzymesVitvi10g01778VIT_10s0003g00470Putative OMTOMT21LOC100243529
Unclassified EnzymesVitvi04g01237VIT_04s0023g01290Putative GTUGT-like11LOC100265092
Unclassified EnzymesVitvi12g02594VIT_12s0034g00080Putative GTUGT-like21LOC100242884
Unclassified EnzymesVitvi19g00177VIT_19s0014g02070Putative GTUGT-like31LOC100260618
Unclassified EnzymesVitvi05g01291VIT_05s0062g00630Putative GTUGT-like42Bönisch et al. 2014LOC100258380
Unclassified EnzymesVitvi03g01276VIT_03s0017g02120Putative GTUGT-like51LOC100267294
Unclassified EnzymesVitvi05g01288VIT_05s0062g00570Putative GTUGT-like61LOC100246377
Unclassified EnzymesVitvi12g01724VIT_12s0034g00130Putative GTUGT-like71LOC100242982
Unclassified EnzymesVitvi05g01285VIT_05s0062g00520Putative GTUGT-like81LOC100243487
Unclassified EnzymesVitvi16g00571VIT_16s0115g00340Putative GTUGT-like91LOC100257268
Unclassified EnzymesVitvi12g01705VIT_12s0055g00070; VIT_12s0055g00060Putative GTUGT-like101LOC100267535
Unclassified EnzymesVitvi18g02014VIT_18s0041g00740Putative GTUGT-like111LOC100264754
Unclassified EnzymesVitvi05g01300VIT_05s0062g00700Putative GTUGT-like121LOC100253245
Unclassified EnzymesVitvi12g01713VIT_12s0034g00030Putative GTUGT-like131LOC100855062
Unclassified EnzymesVitvi12g01733VIT_12s0034g00160Putative GTUGT-like141LOC100248109
Unclassified EnzymesVitvi12g02591VIT_12s0055g00050Putative GTUGT-like151LOC100250353
Unclassified EnzymesVitvi12g01687VIT_12s0055g00280Putative GTUGT-like161LOC100243496
Unclassified EnzymesVitvi12g02593VIT_12s0055g00030Putative GTUGT-like171LOC100265817
Unclassified EnzymesVitvi12g01729VIT_12s0034g00140Putative GTUGT-like181LOC100267003
Unclassified EnzymesVitvi12g01706VIT_12s0055g00020Putative GTUGT-like191LOC100253734
Unclassified EnzymesVitvi12g02585VIT_12s0055g00310Putative GTUGT-like201LOC100250360
Unclassified EnzymesVitvi12g01684VIT_12s0055g00290Putative GTUGT-like211LOC100255538
Unclassified EnzymesVitvi12g01682VIT_12s0055g00320Putative GTUGT-like221LOC100262371
Unclassified EnzymesVitvi12g01699VIT_12s0055g00160Putative GTUGT-like231
Unclassified EnzymesVitvi12g01697VIT_12s0055g00200Putative GTUGT-like241LOC100265929
Unclassified EnzymesVitvi12g02588VIT_12s0055g00180Putative GTUGT-like251LOC100253842
Unclassified EnzymesVitvi12g01720VIT_12s0034g00060Putative GTUGT-like261
Unclassified EnzymesVitvi12g01811VIT_12s0034g01120Putative GTUGT-like271LOC100261789
Unclassified EnzymesVitvi12g01718VIT_12s0034g00040Putative GTUGT-like281LOC100249743
Unclassified EnzymesVitvi15g00597VIT_15s0021g02060Putative GTUGT-like291LOC100253104
Unclassified EnzymesVitvi04g01233VIT_04s0023g01240Putative GTUGT-like301LOC100266832
Unclassified EnzymesVitvi16g00576VIT_16s0115g00360Putative GTUGT-like311LOC100254886
Unclassified EnzymesVitvi16g00849VIT_16s0022g01970Putative GTUGT-like321LOC100247997
Unclassified EnzymesVitvi06g01099VIT_06s0009g02000Putative GTUGT-like331LOC100253097
Unclassified EnzymesVitvi06g01093VIT_06s0009g01960Putative GTUGT-like341LOC100249544
Unclassified EnzymesVitvi06g01100VIT_06s0009g02010Putative GTUGT-like351LOC100254753
Unclassified EnzymesVitvi06g01097VIT_06s0009g01990Putative GTUGT-like361LOC100249635
GARP-MYBVitvi01g00249VIT_01s0011g03110GARP-MYBAQUILO6AcQUIred tolerance to LOw temperatures. Regulates raffinose family oligosaccharides (RFOs)Sun et al., 2018doi.org/10.1093/jxb/ery020LOC100257723
HomeodomainVitvi17g00540VIT_17s0000g05630HD-ZIPHB586VvHB58 has a potential function in regulating fruit and seed development by impacting multiple hormonal pathwaysLi et al., 201910.1186/s12870-019-2144-9.LOC100260419
DefensinVitvi18g03332VIT_00s0623g00010DefensinAMP26flower-specific defensin capable of inhibiting Botrytis cinerea growthNanni et al., 201410.1111/ppa.12170
MADS-boxVitvi10g01395VIT_10s0042g00820MADS_BSputative MADS-box B-Sister 1ABS12Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100244209
MADS-boxVitvi01g00126VIT_01s0011g01560MADS_BSputative MADS-box B-Sister 2ABS22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100249015
MADS-boxVitvi02g00206VIT_02s0025g02350MADS_BSputative MADS-box B-Sister 3ABS32Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100263274
MADS-boxVitvi12g00019VIT_12s0142g00360MADS_AGputative MADS-box Agamous 1AG12Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232864
MADS-boxVitvi10g00663VIT_10s0003g02070MADS_AGputative MADS-box Agamous 2AG22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100261787
MADS-boxVitvi18g02133VIT_18s0041g01880MADS_AGAGL11AG36seed morphogenesis regulator. Point variation causing the arginine-197-to-leucine substitution is linked with stenospermocarpyRoyo et al., 2020doi.org/10.1104/pp.18.00259Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232870
MADS-boxVitvi18g02145VIT_18s0041g02140MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 12AGL122Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100253426
MADS-boxVitvi13g01861VIT_13s0158g00100MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 15aAGL15a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100253397
MADS-boxVitvi08g01935VIT_08s0007g08790MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 15bAGL15b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100252077
MADS-boxVitvi18g00553VIT_18s0001g07900MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 17aAGL17a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104882504
MADS-boxVitvi03g00819VIT_03s0097g00160MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 17bAGL17b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100244955
MADS-boxVitvi07g01520VIT_00s0211g00180MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 17cAGL17c2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104878196
MADS-boxVitvi07g01516VIT_00s0211g00140; VIT_00s0211g00150MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 17dAGL17d2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104878193
MADS-boxVitvi15g00776VIT_15s0048g01270MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 6aAGL6a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232868
MADS-boxVitvi16g00894VIT_16s0022g02330MADS_AGputative MADS-box Agamous-like 6bAGL6b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100256085
MADS-boxVitvi01g00008VIT_01s0011g00100MADS_AP1putative MADS-box Apetala 1AP12Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232952
MADS-boxVitvi18g01044VIT_18s0001g13460MADS_AP3putative MADS-box Apetala 3aAP3aAP3 (Poupin et al., 2007)3Poupin et al., 2007doi.org/10.1016/j.gene.2007.08.005Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100233029
MADS-boxVitvi04g01404VIT_04s0023g02820MADS_AP3putative MADS-box Apetala 3bAP3bTM6 (Poupin et al., 2007)2Poupin et al., 2007doi.org/10.1016/j.gene.2007.08.005Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100233014
MADS-boxVitvi01g01673VIT_01s0010g03890MADS_FLCputative MADS-box Flowering Locus C 1FLC12Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104880621
MADS-boxVitvi14g01526VIT_14s0068g01800MADS_FLCputative MADS-box Flowering Locus C 2FLC22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100241171
MADS-boxVitvi17g00470VIT_17s0000g04990MADS_FULputative MADS-box Fruitfull 1FUL12Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100257072
MADS-boxVitvi14g01341VIT_14s0083g01030MADS_FULputative MADS-box Fruitfull 2FUL22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232953
MADS-boxVitvi03g00730VIT_03s0088g00550MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 1aMADS1A1a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100249782
MADS-boxVitvi03g00729VIT_03s0088g00510MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 1bMADS1A1b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100251544
MADS-boxVitvi03g00733VIT_03s0088g00600MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 1cMADS1A1c2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100248056
MADS-boxVitvi01g01424VIT_01s0010g01500MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 1dMADS1A1d2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100263343
MADS-boxVitvi01g01831VIT_01s0010g01530MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 1eMADS1A1e2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100242809
MADS-boxVitvi03g00734VIT_03s0088g00610MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 1fMADS1A1f2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100263465
MADS-boxVitvi03g00732VIT_03s0088g00590MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 1gMADS1A1g2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100242931
MADS-boxVitvi07g02071VIT_07s0005g06590MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 2aMADS1A2a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100853618
MADS-boxVitvi10g00842VIT_10s0003g03970MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 2bMADS1A2b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100251432
MADS-boxVitvi10g01592MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 2cMADS1A2c2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100251549
MADS-boxVitvi10g01589MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 2dMADS1A2d2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104880501
MADS-boxVitvi10g01590MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 2eMADS1A2e2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100262453
MADS-boxVitvi10g01591MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 2fMADS1A2f2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104880555
MADS-boxVitvi04g01016MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 2gMADS1A2g2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi08g01968MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 2hMADS1A2h2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi00g01439MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 2iMADS1A2i2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100853415
MADS-boxVitvi19g01487MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 3aMADS1A3a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100268004
MADS-boxVitvi19g01785MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 3bMADS1A3b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi19g02367MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 3cMADS1A3c2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi19g01491MADS_1Ahypothetical MADS-box type 1 alpha 3dMADS1A3d2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi07g03065VIT_00s0386g00010MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 3eMADS1A3e2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100254278
MADS-boxVitvi10g01588MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 3fMADS1A3f2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104880553
MADS-boxVitvi10g01593MADS_1Aputative MADS-box type 1 alpha 3gMADS1A3g2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104880554
MADS-boxVitvi17g01306MADS_1Ghypothetical MADS-box type 1 gamma 1aMADS1G1a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104882399
MADS-boxVitvi17g01308MADS_1Ghypothetical MADS-box type 1 gamma 1bMADS1G1b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104878173
MADS-boxVitvi17g01307MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 1cMADS1G1c2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104882390
MADS-boxVitvi15g01210VIT_15s0021g00560MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 1dMADS1G1d2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi15g01209MADS_1Ghypothetical MADS-box type 1 gamma 1eMADS1G1e2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi15g01207MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 1fMADS1G1f2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi15g01208MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 1gMADS1G1g2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi05g01725MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 1hMADS1G1h2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi15g01211VIT_15s0021g02220MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 1iMADS1G1i2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104881825
MADS-boxVitvi15g01212VIT_15s0021g02250MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 1jMADS1G1j2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104881824
MADS-boxVitvi02g01303MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 2aMADS1G2a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100244339
MADS-boxVitvi02g01306MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 2bMADS1G2b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100249493
MADS-boxVitvi05g01726MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 2cMADS1G2c2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100247756
MADS-boxVitvi05g01727MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 2dMADS1G2d2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100249499
MADS-boxVitvi05g01728VIT_05s0020g01050MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 2eMADS1G2e2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100264909
MADS-boxVitvi05g01729MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 2fMADS1G2f2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100259721
MADS-boxVitvi05g01730MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 2gMADS1G2g2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi14g00026VIT_14s0060g00300MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 2hMADS1G2h2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100254549
MADS-boxVitvi08g01967MADS_1Gputative MADS-box type 1 gamma 3aMADS1G3a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104879997
MADS-boxVitvi07g01792VIT_07s0031g01140MADS_1Dputative MADS-box type delta 1aMADSD1a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100254344
MADS-boxVitvi18g00361VIT_18s0001g04810MADS_1Dputative MADS-box type delta 1bMADSD1b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104882592
MADS-boxVitvi18g00700VIT_18s0001g09540MADS_1Dputative MADS-box type delta 1cMADSD1c2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100253913
MADS-boxVitvi04g00171VIT_04s0008g01980MADS_1Dputative MADS-box type delta 2aMADSD2a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100255886
MADS-boxVitvi17g00614VIT_17s0000g06340MADS_1Dputative MADS-box type delta 2bMADSD2b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100250157
MADS-boxVitvi19g00027VIT_19s0014g00310MADS_1Dputative MADS-box type delta 3aMADSD3a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi18g00221VIT_18s0001g01760MADS_PIputative MADS-box PistillataPIPISTILLATA6pos. regulation of stamen development; neg. regulation of flesh morphogenesis (Fernández et al., 2012)Poupin et al., 2007; Fernandez et al., 201210.1016/j.gene.2007.08.005; doi.org/10.1111/tpj.12083Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232978
MADS-boxVitvi14g01344VIT_14s0083g01050MADS_SEPputative MADS-box sepallata 1SEP12Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232867
MADS-boxVitvi17g00471VIT_17s0000g05000MADS_SEPputative MADS-box sepallata 2SEP22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100251943
MADS-boxVitvi01g01677VIT_01s0010g03900MADS_SEPputative MADS-box sepallata 3SEP32Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232869
MADS-boxVitvi01g00011VIT_01s0011g00110MADS_SEPputative MADS-box sepallata 4SEP42Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232936
MADS-boxVitvi15g00774VIT_15s0048g01250; VIT_15s0048g01240MADS_SOCputative MADS-box Supressor of Constans overexpression 1aSOC1aSOC1a22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100232995
MADS-boxVitvi16g00898VIT_16s0022g02380; VIT_16s0022g02400MADS_SOCputative MADS-box Supressor of Constans overexpression 1bSOC1bSOC1b22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100268115
MADS-boxVitvi02g00427VIT_02s0025g04650MADS_SOCputative MADS-box Supressor of Constans overexpression 1cSOC1c2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100246102
MADS-boxVitvi12g00559MADS_SOCputative MADS-box Supressor of Constans overexpression 1SOC12LOC100854256
MADS-boxVitvi07g01441VIT_00s0313g00070MADS_SVPputative MADS-box Short Vegetal Phase 1SVP12Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100251508
MADS-boxVitvi18g00517VIT_18s0001g07460MADS_SVPputative MADS-box Short Vegetal Phase 2SVP22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100260900
MADS-boxVitvi15g00225VIT_15s0107g00120MADS_SVPputative MADS-box Short Vegetal Phase 3SVP32Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100265532
MADS-boxVitvi03g01059VIT_03s0017g00360MADS_SVPputative MADS-box Short Vegetal Phase 4SVP42Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100853161
MADS-boxVitvi03g01320VIT_03s0167g00070; VIT_03s0167g00100MADS_SVPputative MADS-box Short Vegetal Phase 5SVP52Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100252160
MADS-boxVitvi03g01067VIT_03s0017g00440MADS_SVPputative MADS-box JOIN 1SVPS12Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi03g01317VIT_03s0017g00450MADS_SVPputative MADS-box JOIN 2SVPS22Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104878911
MADS-boxVitvi03g01318MADS_SVPputative MADS-box JOIN 3SVPS32Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi15g01214VIT_15s0024g01860MADS_SVPputative MADS-box JOIN 4SVPS42Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104881714
MADS-boxVitvi15g01213VIT_15s0024g02000MADS_SVPputative MADS-box JOIN 5SVPS52Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)
MADS-boxVitvi17g00098VIT_17s0000g01230MADS_TM8putative MADS-box TM8aTM8a2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC100252657
MADS-boxVitvi07g02072VIT_07s0129g00650MADS_TM8putative MADS-box TM8bTM8b2Grimplet et al., 201610.1186/s12864-016-2398-7Maximum Likelihood (JTT)LOC104879914
unknownVitvi02g00515VIT_02s0154g00120unknownINAPERTURATE POLLEN1INP14candidate male-sterility mutationMassonnet et al., 202010.1038/s41467-020-16700-zZhang et al., 2019doi.org/10.3389/fpls.2019.01207LOC100852463
YABBYVitvi02g00510VIT_02s0154g00070YABBYYABBY34potential female-sterility functionMassonnet et al., 202010.1038/s41467-020-16700-zZhang et al., 2019doi.org/10.3389/fpls.2019.01207LOC100267708
YABBYVitvi01g00013VIT_01s0011g00140YABBYYABBY12Zhang et al., 2019doi.org/10.3389/fpls.2019.01207LOC100261225
YABBYVitvi01g00703VIT_01s0127g00330YABBYYABBY22Zhang et al., 2019doi.org/10.3389/fpls.2019.01207LOC100258462
YABBYVitvi06g00972VIT_06s0009g00880YABBYYABBY42Zhang et al., 2019doi.org/10.3389/fpls.2019.01207LOC100256505
YABBYVitvi08g00274VIT_08s0032g01110YABBYYABBY52Zhang et al., 2019doi.org/10.3389/fpls.2019.01207LOC100267536
YABBYVitvi11g00492VIT_11s0016g05590YABBYYABBY62Zhang et al., 2019doi.org/10.3389/fpls.2019.01207LOC100254328
YABBYVitvi15g00708VIT_15s0048g00550YABBYYABBY72Zhang et al., 2019doi.org/10.3389/fpls.2019.01207LOC100243667
C2H2 ZFPVitvi01g00063VIT_01s0011g00710C2H2_ZFP_set_CZFP12Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100245765
C2H2 ZFPVitvi01g00098VIT_01s0011g01240C2H2 ZFP_set_AZFP22Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100266425
C2H2 ZFPVitvi01g00247VIT_01s0011g03100C2H2 ZFP_set_AZFP32Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100252639
C2H2 ZFPVitvi01g00529VIT_01s0011g06200C2H2 ZFP_set_CZFP42Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100249205
C2H2 ZFPVitvi01g00552VIT_01s0011g06400C2H2 ZFP_set_AZFP52Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100262958
C2H2 ZFPVitvi01g02054C2H2 ZFP_set_AZFP62Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879713
C2H2 ZFPVitvi01g00845VIT_01s0026g00850C2H2 ZFP_set_CZFP72Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100854597
C2H2 ZFPVitvi01g01492VIT_01s0010g02090C2H2 ZFP_set_AZFP82Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100257993
C2H2 ZFPVitvi01g01493VIT_01s0010g02100C2H2 ZFP_set_AZFP92Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100251079
C2H2 ZFPVitvi02g00488VIT_02s0241g00170C2H2 ZFP_set_CZFP102Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100261883
C2H2 ZFPVitvi02g00560VIT_00s0229g00050C2H2 ZFP_set_CZFP112Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100852790
C2H2 ZFPVitvi02g00686VIT_02s0012g01190C2H2 ZFP_set_CZFP122Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100267849
C2H2 ZFPVitvi03g00230VIT_03s0038g03700C2H2 ZFP_set_CZFP132Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100245119
C2H2 ZFPVitvi03g00630VIT_03s0091g00690C2H2 ZFP_set_CZFP142Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100258264
C2H2 ZFPVitvi03g00904VIT_03s0132g00020C2H2 ZFP_set_CZFP152Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining method
C2H2 ZFPVitvi03g01277VIT_03s0017g02130C2H2 ZFP_set_CZFP162Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining method
C2H2 ZFPVitvi03g01280C2H2 ZFP_set_AZFP172Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining method
C2H2 ZFPVitvi03g01287VIT_03s0017g02160C2H2 ZFP_set_AZFP182Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100251787
C2H2 ZFPVitvi04g00096VIT_04s0008g01160C2H2 ZFP_set_AZFP192Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100257789
C2H2 ZFPVitvi04g00219VIT_04s0008g02540C2H2 ZFP_set_CZFP202Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100256015
C2H2 ZFPVitvi04g00527VIT_04s0008g05930C2H2 ZFP_set_CZFP212Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100245739
C2H2 ZFPVitvi04g01252VIT_04s0023g01430C2H2 ZFP_set_AZFP222Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100263342
C2H2 ZFPVitvi04g02200C2H2 ZFP_set_CZFP232Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879192
C2H2 ZFPVitvi05g00082VIT_05s0077g01390C2H2 ZFP_set_CZFP242Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879210
C2H2 ZFPVitvi05g01913VIT_05s0049g00070C2H2 ZFP_set_CZFP252Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100263211
C2H2 ZFPVitvi05g01914VIT_05s0049g00080C2H2 ZFP_set_CZFP262Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100258069
C2H2 ZFPVitvi05g01915C2H2 ZFP_set_CZFP272Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100252939
C2H2 ZFPVitvi06g00195VIT_06s0004g01870C2H2 ZFP_set_AZFP282Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100245035
C2H2 ZFPVitvi06g00304VIT_06s0004g03070C2H2 ZFP_set_AZFP292Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100248459
C2H2 ZFPVitvi06g01682VIT_06s0004g04180C2H2 ZFP_set_CZFP302Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100265533
C2H2 ZFPVitvi06g01710VIT_06s0004g05260C2H2 ZFP_set_CZFP312Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879616
C2H2 ZFPVitvi06g00521VIT_06s0004g05270C2H2 ZFP_set_CZFP322Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100255273
C2H2 ZFPVitvi06g00607VIT_06s0004g06240C2H2 ZFP_set_CZFP332Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100248366
C2H2 ZFPVitvi06g01861C2H2 ZFP_set_CZFP342Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879686
C2H2 ZFPVitvi06g01862C2H2 ZFP_set_CZFP352Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879685
C2H2 ZFPVitvi06g01864C2H2 ZFP_set_CZFP362Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879683
C2H2 ZFPVitvi06g01865C2H2 ZFP_set_CZFP372Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879682
C2H2 ZFPVitvi06g01866VIT_06s0009g02460C2H2 ZFP_set_CZFP382Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879681
C2H2 ZFPVitvi06g01867VIT_06s0009g02470C2H2 ZFP_set_CZFP392Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining method
C2H2 ZFPVitvi06g01350VIT_06s0061g00760C2H2 ZFP_set_CZFP402Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100246559
C2H2 ZFPVitvi06g01353VIT_06s0061g00780C2H2 ZFP_set_AZFP412Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100244865
C2H2 ZFPVitvi06g01399VIT_06s0061g01240C2H2 ZFP_set_CZFP422Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100256817
C2H2 ZFPVitvi06g01471VIT_06s0080g00270C2H2 ZFP_set_AZFP432Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100265548
C2H2 ZFPVitvi07g00077VIT_00s0179g00170C2H2 ZFP_set_CZFP442Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100252929
C2H2 ZFPVitvi07g00171VIT_07s0104g00400C2H2 ZFP_set_AZFP452Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100259575
C2H2 ZFPVitvi07g00271VIT_07s0104g01620C2H2 ZFP_set_AZFP462Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100246059
C2H2 ZFPVitvi07g02261VIT_07s0005g02980C2H2 ZFP_set_CZFP472Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879849
C2H2 ZFPVitvi07g02262C2H2 ZFP_set_CZFP482Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100852782
C2H2 ZFPVitvi07g01366C2H2 ZFP_set_CZFP492Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100243798
C2H2 ZFPVitvi07g01602VIT_07s0129g00240C2H2 ZFP_set_CZFP502Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100264451
C2H2 ZFPVitvi07g01724C2H2 ZFP_set_CZFP512Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104879940
C2H2 ZFPVitvi08g00893VIT_08s0040g00240C2H2 ZFP_set_BZFP522Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100260239
C2H2 ZFPVitvi08g02113VIT_08s0040g00750C2H2 ZFP_set_CZFP532Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining method
C2H2 ZFPVitvi08g01050VIT_08s0040g02100C2H2 ZFP_set_AZFP542Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100243175
C2H2 ZFPVitvi08g02203C2H2 ZFP_set_CZFP552Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104880194
C2H2 ZFPVitvi08g01518VIT_08s0007g03940C2H2 ZFP_set_CZFP562Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100252840
C2H2 ZFPVitvi08g01600VIT_08s0007g04770C2H2 ZFP_set_CZFP572Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100252049
C2H2 ZFPVitvi08g01869VIT_08s0007g08070C2H2 ZFP_set_CZFP582Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100255592
C2H2 ZFPVitvi08g01895VIT_08s0007g08360C2H2 ZFP_set_CZFP592Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100255506
C2H2 ZFPVitvi08g01953VIT_08s0007g09030; VIT_08s0007g09040C2H2 ZFP_set_CZFP602Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100245270
C2H2 ZFPVitvi09g00191VIT_09s0002g02300C2H2 ZFP_set_AZFP612Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining method
C2H2 ZFPVitvi09g00827VIT_09s0002g09080C2H2 ZFP_set_CZFP622Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100262945
C2H2 ZFPVitvi09g01479VIT_09s0054g01820C2H2 ZFP_set_AZFP632Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100258126
C2H2 ZFPVitvi10g00290VIT_00s1356g00010C2H2 ZFP_set_CZFP642Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100244205
C2H2 ZFPVitvi11g01259VIT_11s0052g01120C2H2 ZFP_set_CZFP652Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100249581
C2H2 ZFPVitvi12g00252VIT_12s0028g03030C2H2 ZFP_set_AZFP662Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100252370
C2H2 ZFPVitvi12g02001VIT_12s0035g00660C2H2 ZFP_set_AZFP672Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100268146
C2H2 ZFPVitvi13g00262VIT_13s0019g00480C2H2 ZFP_set_CZFP682Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100242729
C2H2 ZFPVitvi13g00340VIT_13s0019g02120C2H2 ZFP_set_CZFP692Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100249572
C2H2 ZFPVitvi13g00630VIT_13s0019g04530C2H2 ZFP_set_AZFP702Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100256547
C2H2 ZFPVitvi13g00694VIT_13s0019g05170C2H2 ZFP_set_CZFP712Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100254652
C2H2 ZFPVitvi13g01403C2H2 ZFP_set_CZFP722Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104881271
C2H2 ZFPVitvi13g01748VIT_13s0064g01060C2H2 ZFP_set_CZFP732Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100244743
C2H2 ZFPVitvi14g00197VIT_14s0060g02440C2H2 ZFP_set_AZFP742Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100263074
C2H2 ZFPVitvi14g02957C2H2 ZFP_set_CZFP752Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104881652
C2H2 ZFPVitvi14g01533VIT_14s0068g01930C2H2 ZFP_set_AZFP762Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100249687
C2H2 ZFPVitvi14g01770VIT_14s0066g01290C2H2 ZFP_set_AZFP772Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100249235
C2H2 ZFPVitvi14g01822VIT_14s0066g01860C2H2 ZFP_set_CZFP782Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100852925
C2H2 ZFPVitvi14g02033C2H2 ZFP_set_AZFP792Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104881706
C2H2 ZFPVitvi15g00644VIT_15s0021g02710C2H2 ZFP_set_CZFP802Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100247922
C2H2 ZFPVitvi15g01472VIT_15s0021g02720C2H2 ZFP_set_CZFP812Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100242775
C2H2 ZFPVitvi16g00499C2H2 ZFP_set_CZFP822Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104882095
C2H2 ZFPVitvi16g01067VIT_16s0050g00700C2H2 ZFP_set_CZFP832Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100262848
C2H2 ZFPVitvi16g01919VIT_16s0050g01100C2H2 ZFP_set_AZFP842Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining method
C2H2 ZFPVitvi17g00157VIT_17s0000g01870C2H2 ZFP_set_AZFP852Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100260988
C2H2 ZFPVitvi17g00670VIT_17s0000g06820C2H2 ZFP_set_CZFP862Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100241686
C2H2 ZFPVitvi17g01488VIT_17s0000g06830C2H2 ZFP_set_CZFP872Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100251937
C2H2 ZFPVitvi17g01001VIT_17s0000g09980C2H2 ZFP_set_AZFP882Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100241632
C2H2 ZFPVitvi17g01024VIT_17s0000g10170C2H2 ZFP_set_CZFP892Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100244377
C2H2 ZFPVitvi18g00316VIT_18s0001g03670C2H2 ZFP_set_CZFP902Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100257501
C2H2 ZFPVitvi18g00417VIT_18s0001g05860C2H2 ZFP_set_AZFP912Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100264302
C2H2 ZFPVitvi18g00675VIT_18s0001g09230C2H2 ZFP_set_CZFP922Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100250659
C2H2 ZFPVitvi18g00755VIT_18s0001g10130C2H2 ZFP_set_CZFP932Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100248940
C2H2 ZFPVitvi18g00935VIT_18s0001g12220C2H2 ZFP_set_AZFP942Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100260826
C2H2 ZFPVitvi18g01109VIT_18s0001g14130C2H2 ZFP_set_CZFP952Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100250572
C2H2 ZFPVitvi18g01662VIT_18s0072g00840; VIT_18s0072g00850C2H2 ZFP_set_AZFP962Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100248677
C2H2 ZFPVitvi19g00397VIT_19s0014g05000C2H2 ZFP_set_CZFP972Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC100260605
C2H2 ZFPVitvi19g00912VIT_19s0015g01780C2H2 ZFP_set_CZFP982Arrey-Salas et al., 2021doi.org/10.3390/genes12020302Neighbor-Joining methodLOC104877642
BURPVitvi01g00747VIT_01s0127g00870BURP_PGBpolygalacturonase beta 1PGB1VvBURP012Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100258559
BURPVitvi01g00745VIT_01s0127g00850BURP_PGBpolygalacturonase beta 2PGB2VvBURP022Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100248300
BURPVitvi03g00352VIT_03s0063g02340BURP_BNMVvBNM2-like1VvBURP03; BURP1 (Fernandez et al., 2007)2Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100852969
BURPVitvi03g00354VIT_03s0063g02320BURP_BNMVvBNM2-like2VvBURP042Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100855265
BURPVitvi04g00341VIT_04s0008g03930BURP_RD22response to dehydration 22aRD22aVvBURP05; RD22 (Hanana et al., 2008)2Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100233124
BURPVitvi04g00342VIT_04s0008g03950BURP_RD22response to dehydration 22cRD22cVvBURP062Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100264522
BURPVitvi04g00345VIT_04s0008g03990; VIT_04s0008g04000BURP_RD22response to dehydration 22dRD22dVvBURP072Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100259409
BURPVitvi04g00346VIT_04s0008g04010BURP_RD22response to dehydration 22eRD22eVvBURP082Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC104879005
BURPVitvi04g01863VIT_04s0008g04020BURP_RD22response to dehydration 22fRD22fVvBURP092Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100852625
BURPVitvi04g00349VIT_04s0008g04040BURP_RD22response to dehydration 22gRD22gVvBURP102Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining method
BURPVitvi04g00350VIT_04s0008g04050BURP_RD22response to dehydration 22hRD22hVvBURP112Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100259346
BURPVitvi04g00352VIT_04s0008g04060BURP_RD22response to dehydration 22iRD22iVvBURP122Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100254233
BURPVitvi04g01866VIT_04s0008g04090BURP_RD22response to dehydration 22jRD22jVvBURP132Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining method
BURPVitvi04g01870VIT_04s0008g04120BURP_RD22response to dehydration 22kRD22kVvBURP142Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100257812
BURPVitvi04g01871VIT_04s0008g04130BURP_RD22response to dehydration 22lRD22lVvBURP152Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC104879006
BURPVitvi04g01873VIT_04s0008g04150BURP_RD22response to dehydration 22mRD22mVvBURP162Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100252668
BURPVitvi04g00357VIT_04s0008g04160BURP_RD22response to dehydration 22nRD22nVvBURP172Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100249127
BURPVitvi11g00340VIT_11s0016g03950BURP_RD22response to dehydration 22bRD22bVvBURP182Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100242354
BURPVitvi17g00796VIT_17s0000g08160BURP_PGBpolygalacturonase beta 3PGB3VvBURP192Matus et al., 201410.1371/journal.pone.0110372Neighbor-Joining methodLOC100263873
SWEETVitvi18g01215VIT_18s0001g15330SWEET12Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100247121
SWEETVitvi19g00024VIT_19s0014g00280SWEET2a2Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100255517
SWEETVitvi10g00679VIT_10s0003g02190SWEET2b2Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100262300
SWEETVitvi16g01984VIT_16s0050g02540SWEET32Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100246651
SWEETVitvi14g01783VIT_14s0066g01420SWEET46Increases Sugar Transport and Contents and Enhances Resistance to Pythium irregulare, a Soilborne PathogenMeteier et al., 201910.3389/fpls.2019.00884Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100256108
SWEETVitvi17g00791VIT_17s0000g08110SWEET5a2Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100244901
SWEETVitvi17g00793VIT_17s0000g08130SWEET5b2Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100248462
SWEETVitvi02g00181VIT_02s0025g02080SWEET76Mono- and Disaccharide Transporter Up-Regulated in Response to Botrytis cinereaBreia et al., 202010.3389/fpls.2019.01753Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100241122
SWEETVitvi04g01075VIT_04s0043g00980SWEET92Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100252709
SWEETVitvi17g00070VIT_17s0000g00830SWEET106mediates sugar accumulation in grapesZhang et al., 2019doi: 10.3390/genes10040255Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100267921
SWEETVitvi07g00250VIT_07s0104g01340SWEET112Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100266643
SWEETVitvi17g00069VIT_17s0000g00820SWEET122Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100262834
SWEETVitvi01g01719VIT_01s0146g00260SWEET152Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100243643
SWEETVitvi05g00013VIT_05s0077g02260SWEET17a2Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100255033
SWEETVitvi14g00147VIT_14s0060g01890SWEET17b2Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100245867
SWEETVitvi14g02498VIT_14s0060g01880SWEET17c2Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100264841
SWEETVitvi14g00149VIT_14s0060g01910SWEET17d2Chong et al., 2014doi: 10.1093/jxb/eru375LOC100257903
NPFVitvi02g00529VIT_02s0154g00260NPFNITRATE TRANSPORTER 6.5NPF6.55improves nitrate content and nitrogen use efficiencyHe et al., 2020doi.org/10.1186/s12870-020-02766-wLOC100259122
WDRVitvi16g01337VIT_16s0098g00870WDRWDR14co-regulator of flavonoids, proposed to interact with bHLH and MYBsMatus et al., 201010.1007/s11103-010-9597-4LOC100248734
WDRVitvi14g01422VIT_14s0068g00660WDRWDR22Matus et al., 201010.1007/s11103-010-9597-4LOC100241251
bHLHVitvi07g00139VIT_07s0104g00090bHLHMYC1bHLH030 (Wang et al., 2018)6regulator of anthocyaninsHichri et al., 2010doi: 10.1093/mp/ssp118not included in Wang et al., 2018LOC100251098
bHLHVitvi15g01124VIT_15s0046g02560bHLHMYCA16regulator of anthocyaninsMatus et al., 201010.1007/s11103-010-9597-4not included in Wang et al., 2018LOC100233025
bHLHVitvi02g00698VIT_02s0012g01320bHLHMYC2bHLH007 (Wang et al., 2018)6co-regulator for MYB24 function, proven for HYH and TPS35 (terpene) regulationZhang et al., 2021submittedWang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100250607
bHLHVitvi01g01287VIT_01s0010g00540bHLHbHLH0012Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100246122
bHLHVitvi01g01316VIT_01s0010g00740bHLHbHLH0022Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100265116
bHLHVitvi01g00232VIT_01s0011g02940bHLHbHLH0032Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100250878
bHLHVitvi01g00876VIT_01s0026g01140bHLHbHLH0042Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100265665
bHLHVitvi01g00746VIT_01s0127g00860bHLHbHLH0052Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100251619
bHLHVitvi01g01757VIT_01s0244g00130bHLHbHLH0062Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100245461
bHLHVitvi02g00709VIT_02s0012g01450bHLHbHLH0082Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100248894
bHLHVitvi02g00231VIT_02s0025g02610bHLHbHLH0092Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100246135
bHLHVitvi02g00317VIT_02s0025g03450bHLHbHLH010JAF13?2Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100258234
bHLHVitvi03g00098VIT_03s0038g01790bHLHbHLH0112Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100257183
bHLHVitvi03g00157VIT_03s0038g02540bHLHbHLH0122Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100246916
bHLHVitvi03g00315VIT_03s0038g04760bHLHbHLH0132Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100252098
bHLHVitvi03g00520VIT_03s0063g00170bHLHbHLH0142Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100264010
bHLHVitvi03g00791VIT_03s0088g01240bHLHbHLH0152Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100248064
bHLHVitvi03g00635VIT_03s0091g00730bHLHbHLH0162Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100254852
bHLHVitvi04g01312VIT_04s0023g01930bHLHbHLH0172Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100240994
bHLHVitvi04g01463VIT_04s0023g03430bHLHbHLH0182Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100259173
bHLHVitvi05g00427VIT_05s0020g02700bHLHbHLH0192Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100256370
bHLHVitvi05g00624VIT_05s0020g04620bHLHbHLH0202Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100264830
bHLHVitvi05g00640VIT_05s0020g04780bHLHbHLH0212Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100247714
bHLHVitvi05g01063VIT_05s0029g00050bHLHbHLH0222Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100258890
bHLHVitvi05g01103VIT_05s0029g00390bHLHbHLH0232Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100259005
bHLHVitvi05g00711VIT_05s0049g00460bHLHbHLH0242Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100264856
bHLHVitvi05g01393VIT_05s0124g00240bHLHbHLH0252Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100246361
bHLHVitvi06g00181VIT_06s0004g01740bHLHbHLH0262Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100253656
bHLHVitvi06g01345VIT_06s0061g00720bHLHbHLH0272Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100262004
bHLHVitvi07g02251VIT_07s0005g02510bHLHbHLH0282Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100253874
bHLHVitvi07g01729VIT_07s0031g00450bHLHbHLH0292Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100245665
bHLHVitvi07g00151VIT_07s0104g00250bHLHbHLH0312Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100853547
bHLHVitvi07g00046VIT_07s0141g00220bHLHbHLH0322Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100247732
bHLHVitvi07g00002VIT_07s0141g01060bHLHbHLH0332Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100254474
bHLHVitvi07g01545VIT_07s0151g00450bHLHbHLH0342Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100853160
bHLHVitvi07g01475VIT_07s0191g00240bHLHbHLH0352Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100260285
bHLHVitvi07g01532VIT_07s0205g00160bHLHbHLH0362Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100251406
bHLHVitvi07g01530VIT_07s0205g00180bHLHbHLH0372Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100254129
bHLHVitvi07g01529VIT_07s0205g00190bHLHbHLH0382Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100259543
bHLHVitvi08g01649VIT_08s0007g05300bHLHbHLH0392Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100262373
bHLHVitvi08g01852VIT_08s0007g07810bHLHbHLH0402Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100267478
bHLHVitvi08g01856VIT_08s0007g07870bHLHbHLH0412Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100241856
bHLHVitvi08g00979VIT_08s0040g01240bHLHbHLH0422Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100241466
bHLHVitvi08g00719VIT_08s0058g00110bHLHbHLH0432Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC104880030
bHLHVitvi11g00021VIT_11s0016g00380bHLHbHLH0442Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100257707
bHLHVitvi11g00165VIT_11s0016g02070bHLHbHLH0452Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100252681
bHLHVitvi11g00680VIT_11s0037g00040bHLHbHLH0462Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100243222
bHLHVitvi11g01153VIT_11s0052g00100bHLHbHLH0472Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100244514
bHLHVitvi12g00096VIT_12s0028g01110bHLHbHLH0482Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100262490
bHLHVitvi12g00200VIT_12s0028g02350bHLHbHLH0492Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100267703
bHLHVitvi12g02307VIT_12s0028g03550bHLHbHLH0502Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100243748
bHLHVitvi12g01896VIT_12s0034g02150bHLHbHLH0512Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100258265
bHLHVitvi12g00556VIT_12s0059g02650bHLHbHLH0522Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100251621
bHLHVitvi13g01164VIT_13s0047g00450bHLHbHLH0532Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100247143
bHLHVitvi13g01764VIT_13s0064g01290bHLHbHLH0542Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100855101
bHLHVitvi13g00075VIT_13s0067g01350bHLHbHLH0552Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100265720
bHLHVitvi13g01037VIT_13s0073g00400bHLHbHLH0562Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100252974
bHLHVitvi14g00958VIT_14s0006g01470bHLHbHLH0572Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100255367
bHLHVitvi14g00477VIT_14s0030g02230bHLHbHLH0582Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100262267
bHLHVitvi14g00020VIT_14s0060g00260bHLHbHLH0592Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100247781
bHLHVitvi14g01473VIT_14s0068g01200bHLHbHLH0602Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100265294
bHLHVitvi14g01508VIT_14s0068g01580bHLHbHLH0612Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100242889
bHLHVitvi14g00562VIT_14s0081g00720bHLHbHLH0622Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100251326
bHLHVitvi14g01326VIT_14s0083g00930bHLHbHLH0632Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100246438
bHLHVitvi14g00277VIT_14s0128g00110bHLHbHLH0642Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100261443
bHLHVitvi15g00642VIT_15s0021g02690bHLHbHLH0652Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100244381
bHLHVitvi15g00948VIT_15s0046g00320bHLHbHLH0662Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100233036
bHLHVitvi15g00876VIT_15s0048g02510bHLHbHLH0672Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100248794
bHLHVitvi15g00906VIT_15s0048g02820bHLHbHLH0682Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100262545
bHLHVitvi15g00254VIT_15s0107g00380bHLHbHLH0692Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100253657
bHLHVitvi16g00882VIT_16s0022g02240bHLHbHLH0702Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100254931
bHLHVitvi16g00883VIT_16s0022g02250bHLHbHLH0712Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100249794
bHLHVitvi16g00885VIT_16s0022g02270bHLHbHLH0722Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100244647
bHLHVitvi16g01212VIT_16s0050g02500bHLHbHLH0732Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100262241
bHLHVitvi17g00037VIT_17s0000g00330bHLHbHLH0742Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100245749
bHLHVitvi17g00046VIT_17s0000g00430bHLHbHLH0752Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100268131
bHLHVitvi17g00307VIT_17s0000g03550bHLHbHLH0762Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100264526
bHLHVitvi17g00442VIT_17s0000g04790bHLHbHLH0772Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100243993
bHLHVitvi17g00507VIT_17s0000g05370bHLHbHLH0782Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100256975
bHLHVitvi17g00678VIT_17s0000g06930bHLHbHLH0792Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100262138
bHLHVitvi18g00463VIT_18s0001g06650bHLHbHLH0802Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100259155
bHLHVitvi18g00513VIT_18s0001g07410bHLHbHLH0812Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC104882497
bHLHVitvi18g00567VIT_18s0001g08040bHLHbHLH0822Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC104882506
bHLHVitvi18g00617VIT_18s0001g08600bHLHbHLH0832Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100247194
bHLHVitvi18g00673VIT_18s0001g09210bHLHbHLH0842Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100264335
bHLHVitvi18g00763VIT_18s0001g10270bHLHbHLH0852Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100245419
bHLHVitvi18g00766VIT_18s0001g10300bHLHbHLH0862Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100266006
bHLHVitvi18g02008VIT_18s0041g00690bHLHbHLH0872Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100252707
bHLHVitvi19g00406VIT_19s0014g05100bHLHbHLH0882Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100258884
bHLHVitvi10g02253VIT_00s0479g00020bHLHbHLH0892Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100852860
bHLHVitvi10g02218VIT_00s0532g00050bHLHbHLH0902Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100245935
bHLHVitvi00g00944VIT_00s0824g00020bHLHbHLH0912Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100267933
bHLHVitvi00g01001VIT_00s0927g00010bHLHbHLH0922Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100258597
bHLHVitvi07g02613VIT_00s1312g00010bHLHbHLH0932Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100267616
bHLHVitvi07g03072VIT_00s1314g00010bHLHbHLH0942Wang et al., 2018doi.org/10.3389/fpls.2018.00064LOC100242433
mTERFVitvi01g01663VIT_01s0010g03740mTERFmTERF12Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100247222
mTERFVitvi03g00269VIT_03s0038g04180mTERFmTERF22Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100252027
mTERFVitvi03g01497VIT_03s0063g02460mTERFmTERF32Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100853221
mTERFVitvi03g00329VIT_03s0063g02590mTERFmTERF42Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100852464
mTERFVitvi05g01848VIT_05s0020g01630mTERFmTERF52Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100251002
mTERFVitvi07g00197VIT_07s0104g00720mTERFmTERF62Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100249461
mTERFVitvi07g02173VIT_07s0104g01550mTERFmTERF72Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-z
mTERFVitvi07g02278VIT_07s0005g03840mTERFmTERF82Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100258309
mTERFVitvi07g02280VIT_07s0005g03860mTERFmTERF92Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100241175
mTERFVitvi07g00644VIT_07s0005g03870mTERFmTERF102Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC104879853
mTERFVitvi07g02286VIT_07s0005g03890mTERFmTERF112Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100249689
mTERFVitvi07g01822VIT_07s0031g01450mTERFmTERF122Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100268158
mTERFVitvi08g01721VIT_08s0007g06290mTERFmTERF132Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100241837
mTERFVitvi09g01408VIT_09s0054g01030mTERFmTERF142Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100244378
mTERFVitvi10g00849VIT_10s0003g04040mTERFmTERF152Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100853685
mTERFVitvi10g01334VIT_10s0042g01260mTERFmTERF162Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100242606
mTERFVitvi11g00182VIT_11s0016g02240mTERFmTERF172Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100255927
mTERFVitvi11g01457VIT_11s0118g00080mTERFmTERF182Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100248934
mTERFVitvi14g02428VIT_14s0171g00230mTERFmTERF192Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100262724
mTERFVitvi16g01344VIT_16s0098g00970mTERFmTERF202Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100853857
mTERFVitvi17g00486VIT_17s0000g05130mTERFmTERF212Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100256963
mTERFVitvi18g00387VIT_18s0001g05340; VIT_18s0001g05330mTERFmTERF222Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC104882482
mTERFVitvi18g01692VIT_18s0072g01130mTERFmTERF232Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100241910
mTERFVitvi19g00621VIT_19s0090g01770mTERFmTERF242Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100260706
mTERFVitvi19g01680VIT_19s0085g00230mTERFmTERF252Yin et al., 2021doi.org/10.1186/s12864-021-07446-zLOC100254688